س‍اخ‍ت‍ار دول‍ت‌ ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : س‍اخ‍ت‍ار دول‍ت‌ ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍دراس‍ات‌ ال‍ف‍ل‍س‍طی‍ن‍ی‍ه‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ج‍ن‍ت‍ی‌؛ ن‍ظارت‌ و اج‍را م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اب‍رار م‍ع‍اص‍رت‍ه‍ران‌ - م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اب‍رار م‍ع‍اص‍ر ت‍ه‍ران‌ ‏‫، ۱۳۸۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ج.‬
‏شابک : ‏‫۸۲۰۰۰ریال‬‬‬‬‏‫:‏‫ (دوره‌)‬‬‬‏‫‬‮‭‬‮‭ ‏‫‬‭‎964-526-025-6:‬‭‭‮‬‬ ؛ ‏‫‬(ج‌. ۱)‬‬‬‬‏‫‬‮‭‬‮‭ ‏‫‬‭‎964-526-026-4:‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫(ج‌. ۲)‬‬‭‮‬‬‏‫‬‮‭‬‮‭ ‏‫‬‭‎964-526-027-2:‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: دل‍ی‍ل‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌ ال‍ع‍ام‌، ۲۰۰۴.
‏موضوع : اعراب فلسطین -- اسرائیل
‏موضوع : صهیونیست‌ها
‏موضوع : اسرائیل
‏موضوع : اسرائیل -- سیاست و حکومت -- قرن ۲۰م.
‏شناسه افزوده : ج‍ن‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،‏‫ ۱۳۲۸ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : موسسة الدراسات الفلسطینیة . لبنان
‏شناسه افزوده : موسسه‌ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‬‮‭DS۱۰۲/۹۵‏‫‬‮‭‬‮‭‭/س‌۱۶ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‬‮‭۹۵۶/۹۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۱۳۴
 
   آدرس ثابت  س‍اخ‍ت‍ار دول‍ت‌ ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۱۹۸۶ ‬
‪ ۶۳-۵۱۹۸۶ ‬
۱
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۱۹۸۷ ‬
‪ ۶۳-۵۱۹۸۷ ‬
۲
۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۰۸۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۰۸۳ ‬
۱
۳
۱۳۸۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۲۳۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۲۳۲ ‬
۲
۳
۱۳۸۵
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۰۵۲۶۴۰ ‬
‪ ‭DS۱۰۲/۹۵ /‮س‌‬۱۶ ۱۳۸۵‬ ‬
۱
۲
۱۳۸۵
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۰۵۲۶۴۱ ‬
‪ ‭DS۱۰۲/۹۵ /‮س‌‬۱۶ ۱۳۸۵‬ ‬
۲
۲
۱۳۸۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh