به من دست نزن
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍وف‌، م‍ارس‍ی‌
‎Aboff, Marcie‬
‏عنوان و نام پديدآور : به من دست نزن: کودکان و مواظبت از خود/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ارس‍ی‌ اب‍وف‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر ک‍ات‍ل‍ی‍ن‌ گ‍ارت‍ن‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍م‍ی‍د ع‍ل‍ی‍زاده‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ف‍روزن‍ده‌ داورپ‍ن‍اه‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ج‍وان‍ه‌ رش‍د، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری : ۳۶ ص‌.:م‍ص‍ور(رنگی)
‏فروست : مهارت‌‌های اجتماعی
‏شابک : ۱۰۰۰۰ریال:‎964-7475-48-9
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Uncle willy's tickles: a child's right to sayno‬.
‏يادداشت : گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌: ب‌، ج‌
‏موضوع : اع‍ت‍م‍اد ب‍ن‍ف‍س‌ در ک‍ودک‍ان‌ -- داس‍ت‍ان‌.
‏موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- ارت‍ب‍اط ب‍ا دی‍گ‍ران‌.
‏موضوع : خ‍ودپ‍ذی‍ری‌.
‏موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌.
‏شناسه افزوده : گ‍ارت‍ن‍ر، ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌ ، ‎Gartner, Kathleen‬ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍م‍ی‍د، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی دیویی : ‏‫‮ دا‬۱۵۵/۴‪‏‫‭ ‮الف‬۱۹۱ب ۱۳۸۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۴۵۷۷۴
‏وضعيت ركورد : فاپا
 
   آدرس ثابت  به من دست نزن
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۱۰۰۱۸۳ ‬
‪ ۱۲-۱۱۵۲۳۹ ‬
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۱۰۰۱۸۴ ‬
‪ ۱۲-۱۱۵۲۳۸ ‬
۲
۱۳۸۶
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۳۰۲۴۴۶ ‬
‪ ۱۲-۶۹۸۵۶ ‬
۳
۱۳۸۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh