ش‍ب‍ان‍ه‌ی‌ ب‍اغ‌ س‍ن‍گ‍ی‌: ش‍ع‍ر ی‍ک‍ص‍د س‍ال‌ اخ‍ی‍ر ی‍ک‌ ح‍ادث‍ه‌ی‌ م‍ی‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رز، - ۱۳۱۹
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ب‍ان‍ه‌ی‌ ب‍اغ‌ س‍ن‍گ‍ی‌: ش‍ع‍ر ی‍ک‍ص‍د س‍ال‌ اخ‍ی‍ر ی‍ک‌ ح‍ادث‍ه‌ی‌ م‍ی‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌/ ف‍رام‍رز س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ رض‍وی‍ان‌
‏مشخصات نشر : وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا: ک‍ت‍اب‌ م‍وج‌ ، ۱۹۹۹م‌. = ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ‎ 86‬ص‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎Faramarz Soleimani. Nocturnes of a rock garden‬.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰م‌. -- ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ از ف‍ارس‍ی‌
‏شناسه افزوده : رض‍وی‍ان‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PIR۸۰۹۸‭/ل‌۹۴ش‌۱۶ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۱‌ف‍ا‬۸/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۸۵۲۸
 
   آدرس ثابت  ش‍ب‍ان‍ه‌ی‌ ب‍اغ‌ س‍ن‍گ‍ی‌: ش‍ع‍ر ی‍ک‍ص‍د س‍ال‌ اخ‍ی‍ر ی‍ک‌ ح‍ادث‍ه‌ی‌ م‍ی‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۲۱۳۴ ‬
‪ ۹۰۶۵ ‬
۱
۱۳۷۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh