از گ‍ل‍وی‌ س‍رخ‌ س‍ه‍راب‌: گ‍زی‍ن‍ه‌ ش‍ع‍ره‍ای‌ ۱۳۴۸ - ۶۹
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رز
‏عنوان و نام پديدآور : از گ‍ل‍وی‌ س‍رخ‌ س‍ه‍راب‌: گ‍زی‍ن‍ه‌ ش‍ع‍ره‍ای‌ ۱۳۴۸ - ۶۹/ ف‍رام‍رز س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ن‍ی‍وج‍رس‍ی‌ : روزن‌ ، ۱۹۹۱م‌. = ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ۱۹۹، ص‌ ۲۴
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۰۹۸‭/ل‌۹۴‌ال‍ف‌‬۴ ال‍ف‌۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ۱‌ف‍ا‬۸/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۸۵۰۹
 
   آدرس ثابت  از گ‍ل‍وی‌ س‍رخ‌ س‍ه‍راب‌: گ‍زی‍ن‍ه‌ ش‍ع‍ره‍ای‌ ۱۳۴۸ - ۶۹
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh