ک‍ل‍ی‍ات‌ ن‍س‍ی‍م‌ ب‍ه‍ش‍ت‌ ی‍ام‍ن‍اق‍ب‌ الائ‍م‍ه‌ الاطه‍ار
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ع‍ی‍دی‌، ع‍ل‍م‍ی‌، ۱۳۴۷ - ۱۲۵۹
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ل‍ی‍ات‌ ن‍س‍ی‍م‌ ب‍ه‍ش‍ت‌ ی‍ام‍ن‍اق‍ب‌ الائ‍م‍ه‌ الاطه‍ار/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍م‍ی‌ س‍ع‍ی‍دی‌ (س‍اوج‍ی‌)
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ن‍ق‍ش‌ گ‍س‍ت‍ران‌ ب‍ه‍ار ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۷۵
‏شابک : ‎964-96242-8-7۳۵۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏عنوان دیگر : م‍ن‍اق‍ب‌ الائ‍م‍ه‌ الاطه‍ار
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ش‍ع‍رم‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۰۹۸‭/ع‌۸۴۸ک‌۸ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۱‌ف‍ا‬۸/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۴۱۰۸۱
 
   آدرس ثابت  ک‍ل‍ی‍ات‌ ن‍س‍ی‍م‌ ب‍ه‍ش‍ت‌ ی‍ام‍ن‍اق‍ب‌ الائ‍م‍ه‌ الاطه‍ار
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh