وص‍ی‍ه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) ال‍ی‌ ول‍ده‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ال‍زک‍ی‌ (ع‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۸۸۱۴/۱/۱/۱/۱
‏سرشناسه : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ق‌۴۰
‏عنوان و نام پديدآور : وص‍ی‍ه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) ال‍ی‌ ول‍ده‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ال‍زک‍ی‌ (ع‌) [چاپ سنگی]م‍ت‍رج‍م‌ ص‍ادق‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍اج‌ال‍ل‍ه‌ ال‍م‍دع‍و ب‍ه‌ ق‍اض‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ک‍ات‍ب‌ طاه‍رب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ق‍راج‍ه‌داغ‍ی‌
‏وضعيت نشر : م‍طب‍ع‍ه‌ م‍ش‍ه‍دی‌ اس‍دآق‍اق‌۱۳۲۷
‏مشخصات ظاهری : ۲۸۰ ص‌۱۶/۵x ۲۱/۵س‌م‌
‏مشخصات ظاهري اثر : ن‍س‍خ‌
ص‍ح‍اف‍ی‌ ج‍دی‍د، م‍ق‍وای‍ی‌ روک‍ش‌ گ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور ق‍ه‍وه‌ای‌
‏يادداشت عنوانهاي مرتبط : وص‍ی‍ه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) ال‍ی‌ ح‍س‍ن‌
وص‍ی‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ی‍ر ب‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
‏نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر : منابع:الذریعه ( ۱۰۵:۲۵)
‏عنوانهاي گونه گون ديگر : وص‍ی‍ه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) ال‍ی‌ ح‍س‍ن‌
هدیة الامم
‏شماره بازیابی : ۸۸۱۴ ن‌.۱ ث‌.۵۵۵۶۸
۶-۶۹۵۶: ث ۲۰۶۱۲۸ (جلد مقوایی، روکش کاغذی طرح دار کرم، عطف و گوشه ها تیماج قهوه ای)
۶-۲۱۱۰۸ (صحافی جدید، جلد مقوایی با روکش چرم مصنوعی قهوه‌ای، ترنج و سرترنج زرکوب؛ یادداشتی به خ سیاق در صفحه ابتا، کتاب از انتها افتادگی دارد)
۶-۳۰۳۵۲ (جلد مقوایی، روکش تیماج قهوه ای ، مجدول ضربی)
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره دستیابی : ۶-۸۸۱۴
 
   آدرس ثابت  وص‍ی‍ه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) ال‍ی‌ ول‍ده‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ال‍زک‍ی‌ (ع‌)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh