م‍ب‍اح‍ث‌ ن‍وی‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ب‍اح‍ث‌ ن‍وی‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌/ م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ث‌، ۳۲۱ ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-6020-28-3۳۰۰۰۰ ری‍ال‌:
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وس‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۱۷ - ۳۱۴
‏موضوع : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
‏موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ -- ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
‏موضوع : ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭T۵۷/۶‏‫‭/م۸۸م۲
‏رده بندی دیویی : ۰۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۴۰۷۹۷
 
   آدرس ثابت  م‍ب‍اح‍ث‌ ن‍وی‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh