س‍ه‌ رئ‍ه‌ ن‍ج‍ام‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍لام‍ات‌ ی‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍اک‍ه‌ئ‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : طاه‍ری‌، طی‍ب‌، - ۱۳۵۷
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ه‌ رئ‍ه‌ ن‍ج‍ام‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍لام‍ات‌ ی‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍اک‍ه‌ئ‍ی‌/ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ طی‍ب‌ طاه‍ری‌
‏مشخصات نشر : ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ : طی‍ب‌ طاه‍ری‌ ، - ۱۳۸۴.
‏شابک : ‎964-06-7952-6(ج‌. ۱)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍لام‍ات‌ ی‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍اک‍ه‌ئ‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ک‍ردی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ک‍ردان‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏رده بندی کنگره : PIR۳۲۵۶‭/‮ال‍ف‌‬۸۴۳ط۲
‏رده بندی دیویی : ۹‮ف‍ا‬۸/۲۱۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۵۰۶۱
 
   آدرس ثابت  س‍ه‌ رئ‍ه‌ ن‍ج‍ام‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍لام‍ات‌ ی‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍اک‍ه‌ئ‍ی‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh