در ورق‌ ص‍وف‍ی‍ان‌: سه مقاله در حوزه ی عرفان
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد، ق‍اس‍م‌‏‫، ۱۳۱۹ -‏‬ ۱۳۹۵.‎
‏عنوان و نام پديدآور : در ورق‌ ص‍وف‍ی‍ان‌: سه مقاله در حوزه ی عرفان/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ق‍اس‍م‌ ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : س‍اح‍ت‌ ‏‫‏‏‏، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏۹۳ ص.
‏شابک : ‏‫‏‏‏۱۰۰۰۰ ری‍ال‌‏‫‭‭‭‎964-94704-6-8:
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: در ورق‌ ص‍وف‍ی‍ان‌: س‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ در ح‍وزه‌ی‌ ع‍رف‍ان‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۸۷- ۸۹
‏عنوان دیگر : در ورق‌ ص‍وف‍ی‍ان‌: س‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ در ح‍وزه‌ی‌ ع‍رف‍ان‌.
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭BP۲۷۴/۶‭/ه‍۲د۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭۲۹۷/۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۳۵۳۵
 
   آدرس ثابت  در ورق‌ ص‍وف‍ی‍ان‌: سه مقاله در حوزه ی عرفان
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۵۶۱۶ ‬
‪ ۶۳-۳۵۶۱۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۰۱۶۳ ‬
‪ ۱۸۳۸۹۸ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۰۱۶۴ ‬
‪ ۳۵۸۰۲۴ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh