م‍ع‍رف‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ گ‍ون‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍م‌ م‍رت‍ع‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و اص‍لاح‌ م‍رات‍ع‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ق‍ی‍م‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۲۸-
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ع‍رف‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ گ‍ون‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍م‌ م‍رت‍ع‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و اص‍لاح‌ م‍رات‍ع‌ ای‍ران‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍واد م‍ق‍ی‍م‍ی‌؛ [ب‍رای‌] وزارت‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌، س‍ازم‍ان‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا، م‍رات‍ع‌ و آب‍خ‍ی‍زداری‌ ک‍ش‍ور، دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ م‍رت‍ع‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : آرون‌ ‏‫‏‏‏، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏‏[ ۶۷۲ ] ص‌.: م‍ص‍ور ( رنگی )، نقشه ( بخشی رنگی ) ، جدول.
‏شابک : ‏‫‭‭‭‭‎964-8900-09-4:‏‫‏‏‏۸۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۶۴۶ - ۶۲۸
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : م‍رت‍ع‌ و م‍رت‍ع‍داری‌ -- ای‍ران‌.
‏موضوع : گ‍ون‍ه‌ه‍ا -- ت‍ن‍وع‌.
‏موضوع : گ‍ون‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌.
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا. م‍رات‍ع‌ و آب‍خ‍ی‍زداری‌ ک‍ش‍ور. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ م‍رت‍ع‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭SB۴۳۱/۷‏‫‭‭‭‭‭‭/م‌۷م‌۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭‭۶۳۳/۲۰۲۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۳۱۵۵
 
   آدرس ثابت  م‍ع‍رف‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ گ‍ون‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍م‌ م‍رت‍ع‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و اص‍لاح‌ م‍رات‍ع‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۵۴۷۵ ‬
‪ ۶۳-۹۲۱۳۶ ‬
۱
۱۳۸۴
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۶۵۶۶ ‬
‪ ۵۹۷۲۸۷ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۶۵۶۷ ‬
‪ ۵۹۷۲۵۱ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh