ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ک‍ان‍ت‌: ب‍ی‍داری‌ از خ‍واب‌ دگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‍ه‌ س‍ی‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ دوران‌ ن‍و
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌ ج‍لال‍ی‌، م‍ی‍ر ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌‏‫، ۱۳۱۶ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ک‍ان‍ت‌: ب‍ی‍داری‌ از خ‍واب‌ دگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‍ه‌ س‍ی‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ دوران‌ ن‍و/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ی‍رع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ی‍ب‌زاده‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آگ‍ه‌‏‫‏، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۴۸۸ ص.‬
‏شابک : ‏‫‏۴۵۰۰۰ریال‭‮‬‏‫‬‮‭ ‏‫‬‭‎964-3291-28-6:‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬‭‮‬ ؛ ‏‫۱۹۰۰۰۰ ریال‬‭‮‬‏‫: چاپ ششم‬‭‮‬‏‫‬‮‭ ‏‫‬‮‭978-964-329-128-0:‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: آگ‍اه‌، ۱۳۶۴.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌.
‏يادداشت : چاپ پنجم: پاییز ۱۳۸۸.
‏يادداشت : ‏‫چاپ ششم: ۱۳۹۱.‬
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۶۴- ۱۳۹۸ تجدیدچاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : ب‍ی‍داری‌ از خ‍واب‌ دگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‍ه‌ س‍ی‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ دوران‌ ن‍و
‏موضوع : کانت، ایمانوئل، ۱۷۲۴ - ۱۸۰۴م. -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فلسفه جدید
‏موضوع : جزم‌گرایی
‏موضوع : فلسفه آلمانی -- قرن ‏‫۱۸م.‏‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭B۲۷۹۸‏‫‬‮‭‭‭/ن‌۷ف‌۸ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۱۹۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۶۸۹۳
 
   آدرس ثابت  ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ک‍ان‍ت‌: ب‍ی‍داری‌ از خ‍واب‌ دگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‍ه‌ س‍ی‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ دوران‌ ن‍و
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۰۴۸۰ ‬
‪ ۳۳۱۵۵۲ ‬
۲
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۰۴۸۱ ‬
‪ ۳۲۱۳۳۰ ‬
۱
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۹۰۲۱ ‬
‪ ۹۱۳۴۵۵ ‬
۴
۱۳۸۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۹۰۲۲ ‬
‪ ۹۱۳۴۵۴ ‬
۶
۱۳۸۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۱۸۰۰۴ ‬
‪ ۷۹۸۴۲۰ ‬
۳
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۵۳۲۵ ‬
‪ ۱۱۵۵۹۸۶ ‬
۷
۱۳۹۱
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۵۳۲۶ ‬
‪ ۱۱۵۵۹۸۷ ‬
۸
۱۳۹۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۸۸۱۵۴ ‬
‪ ۱۶۵۹۷۴۱ ‬
۱۰
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۳۹۱۸۹ ‬
‪ ۲۱۰۰۸۱۰ ‬
۱۱
۱۳۹۴
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh