اص‍ول‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : استراوس، ‏‫انسلم ال.‬، ‏‫۱۹۱۶ - ‏۱۹۹۶م.
Strauss, Anselm L.
‏عنوان و نام پديدآور : اص‍ول‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌: ن‍ظری‍ه‌ م‍ب‍ن‍ای‍ی‌ روی‍ه‌ه‍ا و ش‍ی‍وه‌ه‍ا/ تالیف آن‍س‍ل‍م‌ اس‍ت‍راس‌، ج‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ورب‍ی‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ی‍وک‌ م‍ح‍م‍دی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : پ‍ژوه‍ش‍گاه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۸۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫یازده، ‭.ص‌۲۶۴‬‬
‏شابک : ‏‫‏۲۰۰۰۰ ریال‏‬‮‬‏‫‏‭ 964-426-247-6 :‬ ؛ ‏‫‏۲۸۰۰۰ ریال( چاپ دوم )‬‮‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎Basics of qualitative research‭ ...
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۷.
‏یادداشت : کتابنامه : ص.۲۶۱ - ۲۶۴.
‏موضوع : علوم اجتماعی -- روش‌های آماری
‏موضوع : نظریه مبنایی
‏موضوع : علوم اجتماعی -- روش‌شناسی
‏شناسه افزوده : کوربین، ‏‫جولیت ام.‬، ‏‫۱۹۴۲ - ‏ م.
‏شناسه افزوده : Corbin, Juliet M.
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍دی‌، ب‍ی‍وک‌، ۱۳۲۶ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭HA۲۹‏‫‬‭‭/‮ال‍ف‌‬۴۷‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‭‭۳۰۰/۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۶۶۷۹
 
   آدرس ثابت  اص‍ول‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۱۳۰۱-۳۳۵۵ ‬
‪ HA۲۹/الف۴۷الف۶ ‬
۵
۱۳۸۷
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۳۶۲ ‬
‪ HA۲۹ /الف۷۴الف۶ ۱۳۸۵ ‬
۶
۱۳۸۷
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۷۹۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۷۹۷ ‬
۹
۱۳۸۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۷۹۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۷۹۵ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۷۹۴۳۷ ‬
‪ ۲۳۷۵۲۱ ‬
۲
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۷۹۴۳۸ ‬
‪ ۹۵۴۶۶۲ ‬
۱
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۳۹۳۹ ‬
‪ ۸۸۰۱۰۵ ‬
۳
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۳۹۴۰ ‬
‪ ۸۸۰۱۰۶ ‬
۴
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۲۶۰۴ ‬
‪ ۱۲۶۰۵۱۰ ‬
۷
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۲۶۰۵ ‬
‪ ۱۲۶۰۵۱۱ ‬
۸
۱۳۹۰
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh