ک‍ت‍اب‌ ای‍وب‌: م‍ن‍ظوم‍ه‌ی‌ آلام‌ ای‍وب‌ و م‍ح‍ن‍ت‍ه‍ای‌ او از ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌ ب‍ا م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ پ‍ن‍ج‌ م‍ت‍ن‌ ک‍ه‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان قراردادی : کتاب مقدس. عهد عتیق. ایوب
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ت‍اب‌ ای‍وب‌: م‍ن‍ظوم‍ه‌ی‌ آلام‌ ای‍وب‌ و م‍ح‍ن‍ت‍ه‍ای‌ او از ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌ ب‍ا م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ پ‍ن‍ج‌ م‍ت‍ن‌ ک‍ه‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌/ گ‍زارش‌ ف‍ارس‍ی‌ ق‍اس‍م‌ ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد .
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱۳ ، 21ص.‬: مصور؛ ۲۰ ×۵/۱۱س‌م.
‏شابک : ‏‫۲۵۰۰۰ ریال‬‬‏‫‭‭ 978-964-363-333-2‬:
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : کتاب حاضر از متن انگلیسی به فارسی برگردانده شده است .
‏عنوان دیگر : م‍ن‍ظوم‍ه‌ی‌ آلام‌ ای‍وب‌ و م‍ح‍ن‍ت‍ه‍ای‌ او از ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌.
‏موضوع : ایوب، پیامبر
‏موضوع : کتاب مقدس. عهد عتیق. ایوب -- نقد و تفسیر
‏شناسه افزوده : ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد، ق‍اس‍م‌‏‫، ۱۳۱۹ -‏‬ ۱۳۹۵.‎
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭BS۳۱۵‏‫‬‭‬‭‭/ف‌۲۲۳‮ال‍ف‌‬۹ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۰۵/۲۲۳‮فا‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۶۶۳۵
 
   آدرس ثابت  ک‍ت‍اب‌ ای‍وب‌: م‍ن‍ظوم‍ه‌ی‌ آلام‌ ای‍وب‌ و م‍ح‍ن‍ت‍ه‍ای‌ او از ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌ ب‍ا م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ پ‍ن‍ج‌ م‍ت‍ن‌ ک‍ه‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۰۶۰۲ ‬
‪ ۶۳-۶۹۴۷۳ ‬
۹
۱۳۸۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۳۹۶۴ ‬
‪ ۶۳-۲۷۹۶۹ ‬
۳
۱۳۹۰
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۲۹۰۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۲۹۰۸ ‬
۷
۱۳۸۶
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۹۷۶۳ ‬
‪ ۹۰۰۰-۹۷۶۳ ‬
۶
۱۳۸۶
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۲۳۴۳۴۸ ‬
‪ ‭BS۳۱۵ /‮ف‌‬۲۲۳‮ال‍ف‌‬۹ ۱۳۸۶‬ ‬
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۳۴۳۴۹ ‬
‪ ۶۸۵۶۵۸ ‬
۲
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۰۳۹۴ ‬
‪ ۱۲۷۱۴۵۳ ‬
۴
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۰۳۹۵ ‬
‪ ۱۲۷۱۴۵۴ ‬
۵
۱۳۹۰
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh