ت‍رور در ب‍ه‍ارس‍ت‍ان‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍و درب‍اره‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زن‍دگ‍ی‌ و ت‍رور واع‍ظ‌ق‍زوی‍ن‍ی‌ و روزن‍ام‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ح‍ت‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ اش‍ع‍ار او
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۱-
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍رور در ب‍ه‍ارس‍ت‍ان‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍و درب‍اره‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زن‍دگ‍ی‌ و ت‍رور واع‍ظ‌ق‍زوی‍ن‍ی‌ و روزن‍ام‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ح‍ت‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ اش‍ع‍ار او/ پژوهش و تالیف م‍ه‍دی‌ ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍زوی‍ن‌ : ح‍دی‍ث‌ ام‍روز‏‫‏‏، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ه‍فت‌، ۳۲۰ ص‌.:م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌.
‏فروست : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ادب‌
‏شابک : ‏‫‏‏۳۲۰۰۰ ریال:‏‫‭‭‎964-5765-8-0
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭‭‭ Mehdi Nour Mohammadi. Terror in Baharestan: new research into the thought, life and terror of vaez, e Qazvini, and nasyhat news papers, together with his poems.‬‬‬‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۰۵] - ۳۰۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍و درب‍اره‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زن‍دگ‍ی‌ و ت‍رور واع‍ظ‌ق‍زوی‍ن‍ی‌ و روزن‍ام‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ح‍ت‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ اش‍ع‍ار او
‏موضوع : واع‍ظ، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۲۶۴ - ۱۶۰۴.
‏موضوع : روح‍ان‍ی‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌.
‏موضوع : ن‍ص‍ی‍ح‍ت‌ (روزن‍ام‍ه‌).
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴.
‏شناسه افزوده : ن‍ص‍ی‍ح‍ت‌ [روزن‍ام‍ه‌]
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭DSR۱۴۵۳‭/و۲‏‫‬‭ن۹ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۹۵۵/۰۷۵۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۳۶۲۹
 
   آدرس ثابت  ت‍رور در ب‍ه‍ارس‍ت‍ان‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍و درب‍اره‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زن‍دگ‍ی‌ و ت‍رور واع‍ظ‌ق‍زوی‍ن‍ی‌ و روزن‍ام‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ح‍ت‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ اش‍ع‍ار او
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۷۰۴۶ ‬
‪ ۶۳-۴۷۰۴۶ ‬
۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۰۲۳۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۰۲۳۸ ‬
۴
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۵۴۴۹۳ ‬
‪ ۲۱۴۱۲۱۶ ‬
۲
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۴۴۹۴ ‬
‪ ۳۳۰۷۸۸ ‬
۳
۱۳۸۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh