ه‍ش‍ت‍رودی‌، ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د ب‍ی‌پ‍روا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ه‍ری‍اری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۰۵ -
‏عنوان و نام پديدآور : ه‍ش‍ت‍رودی‌، ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د ب‍ی‌پ‍روا/ پ‍روی‍ز ش‍ه‍ری‍اری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : پ‍ژوه‍ن‍ده‌: فروغ مهرگان، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۷۲ ص.
‏شابک : ‏‫‬۴۰۰۰ ریال‏‫‭:‎964-6302-71-8
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏موضوع : ه‍ش‍ت‍رودی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۵ - ۱۲۸۶ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : ری‍اض‍ی‌دان‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‮‭QA۲۹/ه‍۵‏‫‭ش۹‬
‏رده بندی دیویی : ۵۱۰/۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۲۱۷۰
 
   آدرس ثابت  ه‍ش‍ت‍رودی‌، ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د ب‍ی‌پ‍روا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۴۰۲۰ ‬
‪ ۶۳-۴۴۰۲۰ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۸۱۷۳۵ ‬
‪ ۸۷۸۸۲۹ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۸۱۷۳۶ ‬
‪ ۳۱۲۷۲۸ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh