دش‍ت‌ س‍وزان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رول‍ف‍و، خ‍وان‌، م‌۱۹۸۶ - ۱۹۱۸
‎Rulfo, Juan‬
‏عنوان و نام پديدآور : دش‍ت‌ س‍وزان‌/ خ‍وان‌ رول‍ف‍و؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍رش‍ت‍ه‌ م‍ول‍وی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ق‍ق‍ن‍وس‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۶۸ ص.‬
‏فروست : (ادب‍ی‍ات‌ ج‍ه‍ان‌؛ ۶۹. داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌۹)
‏شابک : ‎964-311-623-9
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍ب‍لا ب‍ا ع‍ن‍وان‌ دش‍ت‌ م‍ش‍وش‌ ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ش‍ر گ‍ردون‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۹ ن‍ی‍ز م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Burning Plain‬.
‏عنوان دیگر : دش‍ت‌ م‍ش‍وش‌
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ک‍زی‍ک‍ی‌ -- ق‍رن‌ م‌۲۰
‏شناسه افزوده : م‍ول‍وی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌ ، ۱۳۳۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PZ۳‭/ر۹۷۵د۵ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۸۶۳‭/۶۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۰۹۲۸
 
   آدرس ثابت  دش‍ت‌ س‍وزان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۱۱۶ ‬
‪ ۶۳-۱۹۱۱۶ ‬
۱
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۹۴۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۹۴۳ ‬
۷
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۳۵۵۶ ‬
‪ ۳۲۹۶۶۵ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۳۵۵۷ ‬
‪ ۳۲۹۶۶۴ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۸۰۵۷ ‬
‪ ۱۲۱۴۹۳۹ ‬
۴
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۸۰۵۸ ‬
‪ ۱۲۱۴۹۳۸ ‬
۵
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۹۶۶۴۰ ‬
‪ ۲۰۴۸۳۰۶ ‬
۸
۱۳۹۶
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh