ق‍واع‍د ف‍ق‍ه‍ی‌ در آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ رح‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍وح‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍واع‍د ف‍ق‍ه‍ی‌ در آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ رح‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍م‍ی‍درض‍ا ن‍وح‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌‏‫‏‏، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۳۶۲ ص.
‏شابک : ‏‫۱۸۰۰۰ ری‍ال‌ ‬‏‫‬‭‎964-335-774-0:
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌.[۳۴۹] - ۳۵۴؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ف‍ق‍ه‌.
‏موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۶۸.-- ف‍ق‍ه‌.
‏موضوع : ف‍ق‍ه‌ -- ق‍واع‍د.
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۵۷۴/۵/ف۷‏‫‬‭ق۹ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۷۲۹۱
 
   آدرس ثابت  ق‍واع‍د ف‍ق‍ه‍ی‌ در آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ رح‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۷۲۴۱ ‬
‪ ۶۳-۳۷۲۴۱ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۳۷۴۳ ‬
‪ ۶۳-۷۲۱۸۸ ‬
۲
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۲۰۲۵ ‬
‪ ۳۲۹۸۷۷ ‬
۶
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۲۰۲۶ ‬
‪ ۳۱۶۰۸۶ ‬
۵
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۴۴۹۹ ‬
‪ ۷۰۹۵۵۰ ‬
۳
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۴۵۰۰ ‬
‪ ۷۰۹۵۵۱ ‬
۴
۱۳۸۶
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh