ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آغ‍اج‍ری‌، ه‍اش‍م‌، - ۱۳۳۶
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ه‍اش‍م‌ آق‍اج‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : پ‍ن‍ج‍ره‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۶۰
‏شابک : ‎964-8890-22-6
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۵‏‫‬‭/آ۶ت۲ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۵۳۸۲
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh