غ‍ری‍ب‍ه‌ی‌ ب‍زرگ‌: زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ب‍دی‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۵۳
‏عنوان و نام پديدآور : غ‍ری‍ب‍ه‌ی‌ ب‍زرگ‌: زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌/ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ث‍ال‍ث‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۳۲۸ ص‌[۱۶] ص‌. ت‍ص‍وی‍ر (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)
‏فروست : (ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار س‍ی‍ن‍م‍اگ‍ران‌ ای‍ران‍ی‌۱)
‏شابک : ۳۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: زن‍دگ‍ی‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان روی جلد : زن‍دگ‍ی‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌.
‏عنوان دیگر : زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌.
‏عنوان دیگر : زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌
‏عنوان دیگر : زن‍دگ‍ی‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌
‏موضوع : ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷ - -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ و ک‍ارگ‍ردان‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۸/۳ /ب۹‏‫‬‭/ع۲ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۹۲۱۶
 
   آدرس ثابت  غ‍ری‍ب‍ه‌ی‌ ب‍زرگ‌: زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۰۷۹۳ ‬
‪ ۶۳-۳۰۷۹۳ ‬
۱
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۴۷۰ ‬
‪ PN۱۹۹۸/۳ /ب۹ع۲ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۵۱۰۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۵۱۰۷ ‬
۵
۱۳۸۳
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۹۹۴۹۸ ‬
‪ ‭PN۱۹۹۸/۳/ب۹ /ع۲ ۱۳۸۳‬ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۹۴۹۹ ‬
‪ ۴۷۷۴۲۸ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh