م‍ش‍اع‍ره‌ ب‍ا س‍ه‌ ح‍رف‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ش‍اع‍ره‌ ب‍ا س‍ه‌ ح‍رف‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍ا‏‫‏‏‏، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۲۰۸ ص.
‏شابک : ۲۰۰۰۰ ری‍ال‌‏‫‭‭‭‭‎964-5510-83-X:
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏موضوع : م‍ش‍اع‍ره‌.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭PIR۴۰۸۳‏‫‭‭‭‭/ک‌۴م‌۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭‭۸‮فا‬۱/۰۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۵۲۶۸
 
   آدرس ثابت  م‍ش‍اع‍ره‌ ب‍ا س‍ه‌ ح‍رف‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۱۸۵۲ ‬
‪ ۳۴۳۳۷۷ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۱۸۵۳ ‬
‪ ۳۴۳۳۷۵ ‬
۱
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh