ت‍وص‍ی‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍اد: ب‍ی‍ان‍ات‌ اس‍ت‍اد ع‍لام‍ه‌ ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌ در ج‍م‍ع‌ م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۲۹۳ - ۱۳۸۲
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍وص‍ی‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍اد: ب‍ی‍ان‍ات‌ اس‍ت‍اد ع‍لام‍ه‌ ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌ در ج‍م‍ع‌ م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌/ م‍رک‍ز ت‍دوی‍ن‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : آف‍اق‌ ‏‫‬‏، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۲۱۲ ص.
‏فروست : ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌‏‫‬‏؛ ۲.
‏شابک : ‏‫‬‏۱۹۰۰۰ ری‍ال‌‏‫‬‭‎964-6058-65-5 :
‏يادداشت : ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌: .‎Ali Asghar karbaschian. Toseeyehaa - ye - Ostaad = Master's exhortations‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ‏‫‏ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌‬‏‫‏، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر‬‏‫‏، ۱۲۹۳ - ۱۳۸۲.‬-- دیدگاه درباره اسلام و آموزش و پرورش
‏موضوع : اسلام و آموزش و پرورش
‏موضوع : معلمان -- اخلاق حرفه‌ای -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
‏موضوع : مدیران مدارس -- اخلاق حرفه‌ای -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
‏شناسه افزوده : مرکز تدوین و نشر آثار علامه کرباسچیان
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۳۰/۱۸‏‫‭/ک۳۶ت ۹۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۸۳۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۱۲۴۶
 
   آدرس ثابت  ت‍وص‍ی‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍اد: ب‍ی‍ان‍ات‌ اس‍ت‍اد ع‍لام‍ه‌ ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌ در ج‍م‍ع‌ م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۳۸۹ ‬
‪ ۶۳-۶۳۸۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۵۱۵۶۵ ‬
‪ ۲۱۶۷۳۰۳ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۵۱۵۶۶ ‬
‪ ۲۴۴۴۵۴ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh