ق‍رآن‌ م‍ن‍ظوم‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍ش‍ک‍ری‌ آران‍ی‌، ش‍ه‍اب‌، - ۱۳۲۲
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍رآن‌ م‍ن‍ظوم‌/ م‍ت‍رج‍م‌ ش‍ه‍اب‌ ت‍ش‍ک‍ری‌ آران‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : پ‍گ‍اه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : [۶۰۷] ص‌
‏شابک : ‎964-94894-8-7
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏موضوع : ق‍رآن‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ه‍ا -- ش‍ع‍ر
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۷۹۹۴‭/ش‌۸۵ق‌۴ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭/ت‌۵۸۴ق‌ ۱۳۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۹۹۲۵
 
   آدرس ثابت  ق‍رآن‌ م‍ن‍ظوم‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh