م‍راس‍م‌ آی‍ی‍ن‍ی‌ و ف‍ول‍ک‍ور م‍ردم‌ ب‍ن‍در ک‍ن‍گ‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دری‍ای‍ی‌، اح‍م‍دن‍ور، - ۱۳۵۹
‏عنوان و نام پديدآور : م‍راس‍م‌ آی‍ی‍ن‍ی‌ و ف‍ول‍ک‍ور م‍ردم‌ ب‍ن‍در ک‍ن‍گ‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ن‍گ‍ارش‌ اح‍م‍د ن‍ور دری‍ای‍ی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از ع‍ب‍اس‌ ان‍ج‍م‌ روز، اح‍م‍د ج‍ولای‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : اح‍س‍ان‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : [۱۲۹] ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-356-402-9۱۵۰۰۰ ری‍ال‌:
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Ahmad Noor Daryaei. Traditional and folklory ceremony of people of Bandar kong‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۲۷]؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ب‍ن‍در ک‍ن‍گ‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : ب‍ن‍در ک‍ن‍گ‌ -- آداب‌ و رس‍وم‌ دی‍ن‍ی‌
‏موضوع : ب‍ن‍در ک‍ن‍گ‌ -- آداب‌ و رس‍وم‌ و زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۲۰۷۵‭‬ ‭/ن۴۵‭د۴ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۷۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۴۱۹۷۹
 
   آدرس ثابت  م‍راس‍م‌ آی‍ی‍ن‍ی‌ و ف‍ول‍ک‍ور م‍ردم‌ ب‍ن‍در ک‍ن‍گ‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۹۷۸ ‬
‪ ۶۳-۵۹۷۸ ‬
۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۳۹۲۷۸ ‬
‪ ‏‫DSR۲۰۷۵‭‬‭/ن۴۵ ‭د۴ ۱۳۸۴ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۹۲۷۹ ‬
‪ ۵۸۲۵۳ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh