م‍ش‍اع‍ره‌ ب‍ا دو ح‍رف‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱-
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ش‍اع‍ره‌ ب‍ا دو ح‍رف‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ اح‍م‍دی‌ ک‍رم‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍ا‏‫‏‏‏‏، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏ ۲۳۵ص
‏شابک : ‏‫‭‭‭‎964-5510-80-5:‏‫‏‏‏‏۲۰۰۰۰ ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏موضوع : م‍ش‍اع‍ره‌.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴. مجموعه ها.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭‭PIR۴۰۸۳‏‫‭‭‭‭/ک۴م۴۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۸‮ف‍ا‬۱‬‬‬/۰۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۴۱۵۵۴
 
   آدرس ثابت  م‍ش‍اع‍ره‌ ب‍ا دو ح‍رف‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۴۰۹۴۹ ‬
‪ ۱۷۶۳۹۱۹ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۰۹۵۰ ‬
‪ ۵۹۳۸۶۲ ‬
۱
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh