زب‍ان‌ دوم‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ص‍اح‍ب‌ال‍زم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۰۹-
‏عنوان و نام پديدآور : زب‍ان‌ دوم‌: خودآموز زبان جهانی اسپرانتو/ ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ص‍اح‍ب‌ال‍زم‍ان‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راس‍ت‌ ۲].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ع‍طائ‍ی‌‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۴۳۲، 128 ص‌.: ج‍دول‌.
‏فروست : ع‍طائ‍ی‌؛ ۶۴۴
‏شابک : ‏‫۵۹۰۰۰ ریال‬‏‫: ‭‎9643136434‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ص. ع. به اسپرانتو: - M. H. Saheb - zamani. La du a lingvo: Es peranto - persa Lerno - Libro
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : اس‍پ‍ران‍ت‍و -- خ‍ودآم‍وز.
‏موضوع : اس‍پ‍ران‍ت‍و -- دس‍ت‍ور.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PM۸۲۱۳‭/ن‌۲ز۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۴۹۹/۹۹۲۸۲۴‮فا‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۴۰۷۹۰
 
   آدرس ثابت  زب‍ان‌ دوم‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۵۳۰۲ ‬
‪ ۳۵۷۵۱۲ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۲۵۳۰۳ ‬
‪ ۲۲۲۲۹۷۳ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh