ع‍ش‍ق‌ س‍ی‍ال‌ در ب‍اب‌ ن‍اپ‍ای‍داری‌ پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍اوم‍ان‌، زی‍گ‍مون‍ت‌، ‏‫۱۹۲۵ - ‏ م.، م‍وض‍وع‌
Bauman, Zygmunt
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍ش‍ق‌ س‍ی‍ال‌ در ب‍اب‌ ن‍اپ‍ای‍داری‌ پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ زی‍گ‍م‍ون‍ت‌ ب‍اوم‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍رف‍ان‌ ث‍اب‍ت‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ق‍ق‍ن‍وس‌ ‏‫‏، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۲۴۰ ص.
‏شابک : ‏‫‏۲۲۰۰۰ ری‍ال‌ ‮‬ ؛ ‏‫‏۳۵۰۰۰ریال‏‫: چاپ دوم‭978-964-311-571-5 :‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ریال(چاپ سوم)‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎liquid love on the frailty of human bonds, 2003‬‭‬
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ سوم:۱۳۹۲.
‏موضوع : روابط بین گروه‌ها
‏موضوع : Intergroup relations
‏موضوع : انزوای اجتماعی
‏موضوع : Social isolation
‏موضوع : فاصله اجتماعی
‏موضوع : Social distance
‏موضوع : روابط بین اشخاص
‏موضوع : Interpersonal relations
‏شناسه افزوده : ث‍اب‍ت‍ی‌، ع‍رف‍ان‌،‏‫ ۱۳۵۵ - ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HM۱۱۳۱‭/ب‌۲ع‌۵ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۰۲/۵۴۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۸۴۱۱
‏وضعيت ركورد : فاپا
 
   آدرس ثابت  ع‍ش‍ق‌ س‍ی‍ال‌ در ب‍اب‌ ن‍اپ‍ای‍داری‌ پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۲۸۸ ‬
‪ ۶۳-۲۱۲۸۸ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۵۳۱۴ ‬
‪ ۶۳-۹۵۸۴۴ ‬
۴
۱۳۸۷
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۴۲۹۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۴۲۹۲ ‬
۹
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۴۶۰۵ ‬
‪ ۲۰۴۱ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۳۴۶۰۶ ‬
‪ ۵۹۱۲۱۶ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۷۳۵۵۱ ‬
‪ ۱۷۹۴۲۰۷ ‬
۱۱
۱۳۹۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۶۳۳۰ ‬
‪ ۸۲۵۳۵۰ ‬
۵
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۶۳۳۱ ‬
‪ ۸۴۶۲۹۲ ‬
۶
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۶۸۲۸ ‬
‪ ۱۳۸۸۳۴۶ ‬
۷
۱۳۹۲
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۶۸۲۹ ‬
‪ ۱۳۸۸۳۴۵ ‬
۸
۱۳۹۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۱۸۳۸۶ ‬
‪ ۱۶۷۳۸۵۱ ‬
۱۰
۱۳۹۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۵۱۲۴۴ ‬
‪ ۲۰۷۰۱۲۳ ‬
۱۲
۱۳۹۷
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh