گ‍ری‍ه‌ و خ‍ن‍ده‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍رم‍ی‌،اح‍م‍د، - ۱۳۰۱
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍ری‍ه‌ و خ‍ن‍ده‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍ا، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۵
‏شابک : ‎964-5510-77-5۱۵۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: گ‍ری‍ه‌ و خ‍ن‍ده‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ (دف‍ت‍ری‌ ب‍رای‌ م‍ش‍اع‍ره‌).
‏عنوان دیگر : گ‍ری‍ه‌ و خ‍ن‍ده‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ (دف‍ت‍ری‌ ب‍رای‌ م‍ش‍اع‍ره‌).
‏عنوان دیگر : گ‍ری‍ه‌ و خ‍ن‍ده‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ (دف‍ت‍ری‌ ب‍رای‌ م‍ش‍اع‍ره‌)
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ض‍م‍ون‍ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : م‍ش‍اع‍ره‌
‏رده بندی کنگره : PIR۴۰۳۴‭/ک‌۴گ‌۴
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۰۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۷۷۶۵
 
   آدرس ثابت  گ‍ری‍ه‌ و خ‍ن‍ده‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۴۲۷۶۵ ‬
‪ ۱۵۶۵۱۲۰ ‬
۱
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۲۷۶۶ ‬
‪ ۴۹۳۸۶۶ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh