زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ش‍اع‍ران‌ ب‍زرگ‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رض‍وی‌ ب‍ه‍اب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۴۳
‏عنوان و نام پديدآور : زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ش‍اع‍ران‌ ب‍زرگ‌ ای‍ران‌/ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ رض‍وی‌ ب‍ه‍اب‍ادی‌
‏مشخصات نشر : ک‍رم‍ان‌ : پ‍ی‍ام‌ ک‍رم‍ان‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۴۶۴ ص‌.م‍ص‍ور؛ ۱۲‎ x‬۵/۱۶س‌م‌
‏شابک : ‎964-95205-1-1۱۸۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۶۳] - ۴۶۴
‏موضوع : ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : PIR۳۵۴۲‭/ر۶ز۹ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۰۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۵۸۴۹
 
   آدرس ثابت  زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ش‍اع‍ران‌ ب‍زرگ‌ ای‍ران‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۵۰۶۶ ‬
‪ ۶۳-۱۵۵۶۰۹ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۴۷۰۷۳ ‬
‪ ۱۷۶۴۲۴۰ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۴۷۰۷۴ ‬
‪ PIR۳۵۴۲ ‭/ر۶ز۹ ۱۳۸۴ ‬
۱
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh