‏‫ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : بهار‌لو، عباس، ‏‫۱۳۳۷‏-‬، مستعار
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌‬‏‫/ ع‍ب‍اس‌ ب‍ه‍ارل‍و.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: نشر ق‍طره‌‬‏‫، ۱۳۸۴‎-‬
‏مشخصات ظاهری : ج.‏‫: م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)‬‬‏‫؛ ‎۲۸/۵×۲۱/۵ س‌م.‬
‏فروست : س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ش‍ر ق‍طره‌‏‫؛ ۵۱۴‬‏‫. ه‍ن‍ر و ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌‬‏‫؛ ۱۴۱.‬
‏شابک : ‏‫دوره‌‬‬‏‫‬‭‎964-341-395-0 :‬ ؛ ‏‫دوره، چاپ دوم‬‬‏‫‬‭978-964-341-395-7 :‬‬ ؛ ‏‫ج‌.‬ ۱‬‏‫‬‭‎964-341-396-9 :‬ ؛ ‏‫۳۲۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ج. ۱، چاپ دوم‬‬‏‫‬‭978-964-341-396-5 :‬ ؛ ‏‫ج.۴‭‬‬: ‏‫‭978-600-119-806-9‬‭‬‬
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱ (چاپ دوم: ۱۳۸۹).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۴ (چاپ اول: ۱۳۹۳)(فیپا).‭‬‬
‏مندرجات : ‏‫ج‌. ۱. ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌ (۱۳۵۷ - ۱۳۰۹)‬‏‫. - ج‌. ۲. ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۵۸ - ۱۳۷۲.-ج.۴. ف‍ی‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۳-۱۳۹۰.-
‏موضوع : سینما -- فهرست‌ها
‏موضوع : سینما -- ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭PN۱۹۹۸‏‫‬‭/ح۹ف۹۲۷ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۰۱۶/۷۹۱۴۳۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۴۵۶۰
 
   آدرس ثابت  ‏‫ف‍ی‍ل‍م‍ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌‬
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۱۱۱ ‬
‪ PN۱۹۹۸ /ح۹ف۹۲۷ ‬
۱
۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۷۱۳۸۰ ‬
‪ PN۱۹۹۸ /ح۹ف۹۲۷ ‬
۲
۲
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۳۹۷۳۸ ‬
‪ ۲۲۳۶۴۳۵ ‬
۱
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۳۹۷۳۹ ‬
‪ ۶۸۶۷۷۱ ‬
۱
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۵۷۶۸ ‬
‪ ۳۳۳۸۵۴ ‬
۲
۳
۱۳۸۴
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۹۱۵۷۶۹ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‮‭PN۱۹۹۸ ‏‫‬‭/ح۹ف۹۲۷ ۱۳۸۴ ‬
۲
۱
۱۳۸۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۳۹۸۵۰۱ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‮‭PN۱۹۹۸ ‏‫‬‭/ح۹ف۹۲۷ ۱۳۸۴ ‬
۱
۴
۱۳۸۹
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۸۵۰۲ ‬
‪ ۸۶۹۵۶۷ ‬
۱
۱۳۸۹
۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۶۳۹۲۵۶ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‮‭PN۱۹۹۸ ‏‫‬‭/ح۹ف۹۲۷ ۱۳۸۴ ‬
۴
۱
۱۳۹۴
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh