آوادو ت‍اگ‍ی‍ت‍ا: س‍رود رس‍ت‍گ‍اری‌: ک‍ه‍ن‌ت‍ری‍ن‌ م‍ت‍ن‌ وح‍دت‌ وج‍ود
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : داتاتریا
Dattatreya
‏عنوان و نام پديدآور : آوادو ت‍اگ‍ی‍ت‍ا: س‍رود رس‍ت‍گ‍اری‌: ک‍ه‍ن‌ت‍ری‍ن‌ م‍ت‍ن‌ وح‍دت‌ وج‍ود/ اث‍ر م‍ن‍ظوم‌ دات‍ات‍ری‍ا‏‫؛ گ‍زارش‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ا پ‍ی‍ش‍گ‍ف‍ت‍ار، ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ و ف‍ه‍رس‍ت‌ واژگ‍ان‌ ق‍اس‍م‌ ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ث‍ال‍ث‌‏‫، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‍۱۳۶ص.
‏شابک : ۱۱۰۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : در گ‍زارش‌ ح‍اض‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از دو م‍ت‍ن‌ دوزب‍ان‍ه‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - س‍ن‍س‍ک‍ری‍ت‌) ف‍راه‍م‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌:‎ Avadhoota Gita‬ب‍ه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌‎Shree purohit swami‬،‎ Avadhuta Gita of Dattatreya‬ب‍ه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌‎"Ashokananda Swami‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Avadhutagita‬
‏یادداشت : ‏‫واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏عنوان دیگر : س‍رود رس‍ت‍گ‍اری‌: ک‍ه‍ن‌ت‍ری‍ن‌ م‍ت‍ن‌ وح‍دت‌ وج‍ود
‏موضوع : ودانتا
‏موضوع : ادویتا
‏شناسه افزوده : ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد، ق‍اس‍م‌‏‫، ۱۳۱۹ -‏‬ ۱۳۹۵.‎، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫B۱۳۲‭‬‭ /و۴‏‫‬‮‭د۲ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۱۸۱/۴۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۰۱۴۶
 
   آدرس ثابت  آوادو ت‍اگ‍ی‍ت‍ا: س‍رود رس‍ت‍گ‍اری‌: ک‍ه‍ن‌ت‍ری‍ن‌ م‍ت‍ن‌ وح‍دت‌ وج‍ود
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۰۲۵۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۰۲۵۸ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۹۶۳۲ ‬
‪ ۴۹۲۷۱۸ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۹۶۳۳ ‬
‪ ۵۲۶۰۸۲ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh