مانند‌ ب‍اران‌ گ‍ری‍س‍ت‍ن‌: ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ مقتل دم‍ع‌ ال‍س‍ج‍وم‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ق‍ت‍ل‌ ن‍ف‍س‌ ال‍م‍ه‍م‍وم‌ محدث قمی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۲۵۴ - ۱۳۱۹.
‏عنوان و نام پديدآور : مانند‌ ب‍اران‌ گ‍ری‍س‍ت‍ن‌: ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ مقتل دم‍ع‌ ال‍س‍ج‍وم‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ق‍ت‍ل‌ ن‍ف‍س‌ ال‍م‍ه‍م‍وم‌ محدث قمی/ اثر‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ش‍ع‍ران‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ش‍م‍س‌ال‍ض‍ح‍ی‌‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱۷۶ ص.
‏شابک : ‏‫‏۱۵۰۰۰ ریال‏‫‬‭964-8767-00-9:
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏عنوان دیگر : ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ دم‍ع‌ ال‍س‍ج‍وم‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ق‍ت‍ل‌ ن‍ف‍س‌ ال‍م‍ه‍م‍وم‌ ح‍اج‌ ش‍ی‍خ‌ ع‍ب‍اس‌ ق‍م‍ی‌(ره‌).
‏عنوان دیگر : مقتل نفس‌المههوم.
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ‌۶۱ق.
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴ - ۶۱ق.
‏شناسه افزوده : ش‍ع‍ران‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۵۲، مترجم.
‏شناسه افزوده : قمی، عباس، ۱۲۵۴ - ۱۳۱۹. مقتل‌المهموم. برگزیده.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۴۱/۵‭/ق‌۸ن‌۷۰۴۲۱۵ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۹۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۱۷۷۰
 
   آدرس ثابت  مانند‌ ب‍اران‌ گ‍ری‍س‍ت‍ن‌: ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ مقتل دم‍ع‌ ال‍س‍ج‍وم‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ق‍ت‍ل‌ ن‍ف‍س‌ ال‍م‍ه‍م‍وم‌ محدث قمی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۲۶۴ ‬
‪ ۶۳-۹۲۶۴ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۷۰۱۸۲ ‬
‪ ۲۲۲۳۸۴۱‬ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۰۱۸۳ ‬
‪ ۱۱۲۸۱۹ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۰۶۴۱۸ ‬
‪ ۱۷۵۰۷۰۸ ‬
۴
۱۳۹۵
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh