دان‍ش‌ن‍ام‍ه‌ی‌ ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ادب‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : مکاریک، ایرنا ریما، ‏‫۱۹۵۱ - ‏ م.
Makaryk, Irena Rima
‏عنوان و نام پديدآور : دان‍ش‌ن‍ام‍ه‌ی‌ ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ادب‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر/ ای‍رن‍اری‍م‍ا م‍ک‍اری‍ک‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ م‍ه‍ران‌ م‍ه‍اج‍ر، م‍ح‍م‍د ن‍ب‍وی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آگ‍ه‌‏‫‏، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۵۹۴ ص.
‏شابک : ‏‫۶۵۰۰۰ریال‬‏‫: چاپ دوم‬‏‫: ‏‫‬‭964-329-110-3‬‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ریال‬‏‫: چاپ چهارم‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-964-329-110-5‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Encyclopedia of contemporary literary theory: approaches, scholars, ‭‭terms, c1993‬.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم: ۱۳۸۵.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ سوم: بهار ۱۳۸۸.‬
‏يادداشت : چاپ چهارم: زمستان ۱۳۹۰.‬
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۶۹] - ۵۳۴.‬
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : نقد-- دایره‌المعارف‌ها
‏شناسه افزوده : م‍ه‍اج‍ر، م‍ه‍ران‌، ‏‫۱۳۴۳ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍د‏‫، ۱۳۴۳ ‏-، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭PN۸۱‏‫‭‭/م‌۷۳د۲ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸۰۱/۹۵۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۹۹۷۰
 
   آدرس ثابت  دان‍ش‌ن‍ام‍ه‌ی‌ ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ادب‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۲۱۳۶۳۳ ‬
‪ ‏‫‭‬‭PN۸۱ ‏‫‭‭/م‌۷۳د۲ ۱۳۸۴ ‬
۱۵
۱۳۸۸
۳
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۱۵۲۶ ‬
‪ ‏‫‭‬‭PN۸۱ ‏‫‭‭/م‌۷۳د۲ ۱۳۸۳ ‬
۳۰
۱۳۹۳
۵
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۹۴۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۹۴۳ ‬
۶
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۴۲۰۱۳ ‬
‪ ۲۲۲۲۹۷۰ ‬
۴
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۲۰۱۴ ‬
‪ ۶۳۶۵۲۶ ‬
۱
۱۳۸۴
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۶۵۲۴ ‬
‪ ۶۸۷۹۳۶ ‬
۲
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۶۵۲۵ ‬
‪ ۶۱۴۸۷۷ ‬
۳
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۳۱۹۰ ‬
‪ ۷۴۹۳۵۴ ‬
۷
۱۳۸۸
۳
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۰۴۰۱۸۴ ‬
‪ ‏‫‭‬‭PN۸۱ ‏‫‭‭/م‌۷۳د۲ ۱۳۸۴ ‬
۸
۱۳۹۰
۴
قفسه باز
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۵۶۳۸۷۱ ‬
‪ ‬
۱۰
۱۳۹۳
۵
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۵۶۳۸۷۲ ‬
‪ ‬
۱۱
۱۳۹۳
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh