<ال‍ق‍واع‍د‌ = قواعد>ال‍ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ‏‫م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌‬‏‫، ن‍اص‍ر‬‏‫، ‏‫۱۳۰۵ -‏‬‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ق‍واع‍د‌ ال‍ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌ / ن‍اص‍ر م‍ک‍ارم‌‌الش‍ی‍رازی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ ق‍م‌‬‏‫ : م‍درس‍ه‌‌الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌‌اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)‬‏‫ ، ۱۴۲۵ق‌.‏-‬‏‫‏‏ = ۱۳۸۳‏-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۲ج.‬‬
‏شابک : ۵۰۰۰۰ ری‍ال‌ : دوره‌‏‫ : ‎964-533-036-X‬‬‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال دوره ، چاپ دوم ‬ ؛ ‏‫ : ج.۱ ، چاپ دوم‬‏‫ : 9648139040‬ ؛ ‏‫ : ج.۲ ، چاپ دوم‬‏‫ : 9648139210‬
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: م‍درس‍ه‌‌الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌‌اب‍ی‌‌طال‍ب‌(ع‌) ، ۱۳۷۴( ب‍ا ف‍روس‍ت‌ ).
‏يادداشت : ج.۱ - ۲ ( چاپ دوم : ۱۳۸۵ ).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ چهارم: ۱۴۱۶ق. = ۱۳۷۴).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : فقه -- قواعد
‏موضوع : اصول فقه شیعه
‏شناسه افزوده : م‍درس‍ه‌‌الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌‌اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌).
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BP۱۶۹/۵‭‮‬‏‫‭/م‌۷ق‌۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۲۹۷/۳۲۴‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۰۰۱۳
 
   آدرس ثابت  <ال‍ق‍واع‍د‌ = قواعد>ال‍ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۶۷۶۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۴۲۶۵ ‬
۱
۸
۱۳۷۹
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۲۰۴ ‬
‪ ۲۱۷۵۹۲ ‬
۱
۵
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۲۰۵ ‬
‪ ۲۱۷۵۹۳ ‬
۱
۴
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۳۹۵۸ ‬
‪ ۲۱۷۵۹۴ ‬
۲
۵
۱۳۶۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۳۹۵۹ ‬
‪ ۲۱۷۵۹۵ ‬
۲
۴
۱۳۶۸
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۱۴۱۰۹ ‬
‪ ۱۱۴۸۹۶۷ ‬
۱۵
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۴۱۱۱ ‬
‪ ۲۷۱۱۱۹ ‬
۲
۶
۱۳۷۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۵۲۶۵۸ ‬
‪ ۳۲۸۱۵۱ ‬
۱
۶
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۵۳۴۳۴ ‬
‪ ۲۱۷۵۷۹۲ ‬
۱
۱
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۵۳۴۳۵ ‬
‪ ۳۳۲۸۶۱ ‬
۱
۷
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۵۳۴۳۶ ‬
‪ ۲۱۷۵۷۹۳ ‬
۲
۱
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۵۳۴۳۷ ‬
‪ ۲۰۳۰۵۰ ‬
۲
۸
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۰۱۴۱۷ ‬
‪ ۶۴۰۲۲۵ ‬
۱
۲
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۰۱۴۱۸ ‬
‪ ۱۶۶۶۹۹۶ ‬
۱
۳
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۰۱۴۲۷ ‬
‪ ۶۳۹۸۱۹ ‬
۲
۲
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۰۱۴۲۸ ‬
‪ ۱۶۶۶۹۹۷ ‬
۲
۳
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۹۵۲۷۹ ‬
‪ ۲۲۴۴۵۳۶ ‬
۹
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh