اس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ (اح‍ک‍ام‌ وی‍ژه‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ - اح‍ک‍ام‌ وی‍ژه‌ ب‍ی‍م‍اران‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍ان‍ع‍ی‌، ی‍وس‍ف‌، ‏‫۱۳۱۶ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ (اح‍ک‍ام‌ وی‍ژه‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ - اح‍ک‍ام‌ وی‍ژه‌ ب‍ی‍م‍اران‌)/ ی‍وس‍ف‌ ص‍ان‍ع‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : ‏‫[وی‍راس‍ت‌ ۴].‏‬
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍ی‍ث‍م‌ ت‍م‍ار‏‫، ۱۳۸۳.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۸۰ ص.‏‬
‏شابک : ‏‫۹۰۰۰ری‍ال‌‏‬‏‬‏‬‏‫‭‎964-5598-33-8 :‬‏‬‏‬‏‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ ریال‏‬‏‬‏‬‏‫: چاپ هشتم‏‬‏‬‏‬‏‫‭‬‭‭978-964-5598-33-2 :‏‬‏‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ریال (چاپ نهم)‏‬‏‬‏‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭‭‬‎Saneei. Medical decrees‬.
‏يادداشت : چاپ هشتم: زمستان ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ نهم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: اس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍طاب‍ق‌ ب‍ا ف‍ت‍اوای‌ م‍رج‍ع‌ ع‍ال‍ی‍ق‍در ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ح‍اج‌ ش‍ی‍خ‌ ی‍وس‍ف‌ ص‍ان‍ع‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : اس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍طاب‍ق‌ ب‍ا ف‍ت‍اوای‌ م‍رج‍ع‌ ع‍ال‍ی‍ق‍در ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ح‍اج‌ ش‍ی‍خ‌ ی‍وس‍ف‌ ص‍ان‍ع‍ی‌.
‏موضوع : پزشکی -- فتواها
‏موضوع : فتوا‌های شیعه -- قرن ۱۴
‏موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۱۸۳/۹‭‏‫‬‭‭/ص‌۲۵‮ال‍ف‌‬۵ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۲۹۷/۳۴۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۹۳۵۴
 
   آدرس ثابت  اس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ (اح‍ک‍ام‌ وی‍ژه‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ - اح‍ک‍ام‌ وی‍ژه‌ ب‍ی‍م‍اران‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۵۲۱۰۴ ‬
‪ ۵۳۶۱۳۷ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۲۱۰۵ ‬
‪ ۲۶۱۷۳۴ ‬
۵
۱۳۸۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۳۶۵۳۴ ‬
‪ ۵۹۴۶۴۳ ‬
۴
۱۳۸۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۰۰۷۹۶ ‬
‪ ۹۶۱۲۱۴ ‬
۷
۱۳۸۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۰۰۷۹۷ ‬
‪ ۸۹۱۸۹۰ ‬
۶
۱۳۸۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۶۴۹۵ ‬
‪ ۶۲۶۵۹۳ ‬
۱
۱۳۸۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۶۴۹۶ ‬
‪ ۶۲۶۵۹۲ ‬
۲
۱۳۸۵
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh