دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : بهار‌لو، عباس، ‏‫۱۳۳۷‏-‬، مستعار
‏عنوان و نام پديدآور : دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌/ ع‍ب‍اس‌ ب‍ه‍ارل‍و ، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ش‍ه‍ن‍از م‍رادی‌ک‍وچ‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ق‍طره‌‏‫، ‏‏۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۵۱۳ ص‌.: ع‍ک‍س‌.
‏فروست : س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ش‍ر ق‍طره‌؛ ۴۸۹. ه‍ن‍ر و ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌؛ ۱۳۴.
‏شابک : ‏‫۸۰۰۰۰ ری‍ال‌‏‬‏‫: 9643413640‏‬
‏موضوع : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
‏شناسه افزوده : ‏‫م‍رادی‌ک‍وچ‍ی‌، ش‍ه‍ن‍از،‭ - ۱۳۳۷
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭PN۱۹۹۸/۲‏‫‬‭/ح۹د۲ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۷۹۱/۴۳۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۸۵۲۴
 
   آدرس ثابت  دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۷۱۴۰۸ ‬
‪ PN۱۹۹۸/۲ /ح۹د۲ ‬
۲
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۱۸۱۵۴ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‮‭PN۱۹۹۸/۲ ‏‫‬‭/ح۹د۲ ۱۳۸۳ ‬
۱
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۸۱۵۵ ‬
‪ ۳۳۳۲۴۳ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh