ه‍وش‌ ع‍اطف‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ روزم‍ره‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : سیاروچی، جوزف
Ciarrochi, Joseph
‏عنوان و نام پديدآور : ه‍وش‌ ع‍اطف‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ روزم‍ره‌/ زی‍رن‍ظر [ص‍ح‍ی‍ح‌: وی‍راس‍ت‍اران‌] ژوزف‌ س‍ی‍اروچ‍ی‌، ژوزف‌ ف‍ورگ‍اس‌، ج‍ان‌ م‍ای‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اص‍غ‍ر ن‍وری‌ ام‍ام‌زاده‌ای‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ری‌.
‏مشخصات نشر : اص‍ف‍ه‍ان‌: ن‍وش‍ت‍ه‌‏‫، ۱۳۸۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۴۳ ص‌.‬: ج‍دول‌.
‏فروست : روانشناسی؛۱.
‏شابک : ‏‫‬۳۵۰۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی:‌Emotional intelligence in everyday life: a scienctific inquriry‭.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۰۳ - ۳۴۳.
‏موضوع : هوش هیجانی
‏شناسه افزوده : ف‍ورگ‍اس‌، ج‍وزف‌، ۱۹۴۷ - م‌.
‏شناسه افزوده : Forgas, Joseph P.
‏شناسه افزوده : مایر، ‏‫جان دی.‬، ‏‫۱۹۵۳ - م.‬
‏شناسه افزوده : Mayer, John D.
‏شناسه افزوده : نوری امام‌زاده‌ای، اصغر، ‏‫۱۳۴۷ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : نصیری، حبیب‌الله، ۱۳۴۷ -، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BF۵۷۶‏‫‭/ھ۹ش۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۵۲/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۸۲۰۳
 
   آدرس ثابت  ه‍وش‌ ع‍اطف‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ روزم‍ره‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۸۳۳۳ ‬
‪ ۶۳-۶۶۸۳۷ ‬
۴
۱۳۸۶
۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۸۷ ‬
‪ BF۵۷۶ /ه۹ش۹ ۱۳۸۳ ‬
۸
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۳۹۴۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۳۹۴۸ ‬
۹
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۱۲۴۸۹ ‬
‪ ۱۱۵۲۲۰۰ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۲۴۹۰ ‬
‪ ۵۷۳۷۱۰ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۰۵۸۸ ‬
‪ ۳۵۱۲۰۵ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۹۰۵۸۹ ‬
‪ ۶۰۴۷۴۹ ‬
۷
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۹۰۱۷ ‬
‪ ۷۰۶۴۵۰ ‬
۵
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۹۰۱۸ ‬
‪ ۷۰۶۴۵۱ ‬
۶
۱۳۸۶
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh