زن‍گ‍ول‍ه‌ ت‍ن‍ب‍ل‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : چ‍ال‍ن‍گ‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، - ۱۳۲۰
‏عنوان و نام پديدآور : زن‍گ‍ول‍ه‌ ت‍ن‍ب‍ل‌/ ه‍وش‍ن‍گ‌ چ‍ال‍ن‍گ‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ال‍ی‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : [۱۰۳] ص‌
‏شابک : ۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۱۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۰۱۲‭‬ ‭/‮الف‬۷‏‫‬‮‭ز۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۳۱۹۵
 
   آدرس ثابت  زن‍گ‍ول‍ه‌ ت‍ن‍ب‍ل‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۴۳۷۰ ‬
‪ ۴۴۹۴۸۸ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۵۶۰۶۶ ‬
‪ ۵۲۰۰۰۳ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۶۰۶۷ ‬
‪ ۲۶۴۷۸۴ ‬
۳
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۳۲۶۸۷ ‬
‪ ۱۵۳۷۲۸۵ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh