آی‍ی‍ن‍ه‌ اوه‍ام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ال‍رو، آن‍دره‌، م‌۱۹۷۶ - ۱۹۰۱
‎Malraux, Andre‬
‏عنوان و نام پديدآور : آی‍ی‍ن‍ه‌ اوه‍ام‌/ آن‍درو م‍ال‍رو؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ی‍روس‌ ذک‍اء.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آب‍ی‌‏‫، ۱۳۸۴.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۱۳ص
‏شابک : ‫‭‎9645709660‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫کتاب حاضرجلد دوم کتاب" ضد خاطرات" فرض شده است.
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎Le miroir des limbes, c1976‬
‏عنوان دیگر : طن‍اب‌ و م‍وش‍ه‍ا
‏موضوع : م‍ال‍رو، آن‍دره‌، ۱۹۷۶ - ۱۹۰۱م‌.‎Malraux, Andre‬
‏موضوع : داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ان‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰م‌.-- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ذک‍اآ، س‍ی‍روس‌، ۱۳۰۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PQ۲۶۴۰‭/‮ال‍ف‌‬۷۵ض‌۴۲ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۸۴۳/۹۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۲۹۴۴
 
   آدرس ثابت  آی‍ی‍ن‍ه‌ اوه‍ام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۶۸۰۸ ‬
‪ ۱۰۱-۴۰۰۰۱ ‬
۲
۵
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh