ت‍رت‍ی‍ب‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍ی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍ل‍ی‍ل‌ب‍ن‌‌اح‍م‍د، ۱۰۰ - ۱۷۵؟ق‌.
‏عنوان قراردادی : ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍ی‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍رت‍ی‍ب‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍ی‍ن‌/ خ‍ل‍ی‍ل‌ب‍ن‌‌اح‍م‍د ال‍ف‍راه‍ی‍دی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ه‍دی‌ ال‍م‍خ‍زوم‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ال‍س‍ام‍رائ‍ی‌؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ اس‍ع‍د ال‍طی‍ب‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: س‍ازم‍ان‌ اوق‍اف‌ و ام‍ور خ‍ی‍ری‍ه‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍وه‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۳ج.
‏شابک : ۸۰۰۰۰ری‍ال‌:(دوره‌):‏‫‬‭‎9648653054‬ ؛ (ج‌.۱):‏‫‬‭‎964865302x‬ ؛ (ج‌.۲):‏‫‬‭‎9648653038‬ ؛ (ج‌.۳):‏‫‬‭‎9648653046‬
‏يادداشت : م‍ح‍ق‍ق‌ ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍رت‍ی‍ب‌ ال‍ف‍ب‍ای‍ی‌ "ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍ی‍ن‌" خ‍ل‍ی‍ل‌ب‍ن‌‌اح‍م‍د ف‍راه‍ی‍دی‌، را ب‍ه‌ ن‍ظم‌ در آورده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : ج.۲، چاپ دوم: ۱۳۸۳.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏شناسه افزوده : طی‍ب‌، اس‍ع‍د، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : س‍ام‍رائ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۹۲۰ - م‌.‎ ،Samarrai, Ibrahim‬م‍ح‍ق‍ق‌
‏شناسه افزوده : م‍خ‍زوم‍ی‌، م‍ه‍دی‌، م‍ح‍ق‍ق‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ اوق‍اف‌ و ام‍ور خ‍ی‍ری‍ه‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍وه‌
‏رده بندی کنگره : PJ۶۶۲۰‭/خ‌۸ع‌۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۴۹۲/۷۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۰۲۸۲
 
   آدرس ثابت  ت‍رت‍ی‍ب‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍ی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۸۹۴۸۰ ‬
‪ PJ۶۶۲۰ /خ۸ع۹۲ ‬
۱
۱
۱۳۷۲
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۸۹۴۸۱ ‬
‪ PJ۶۶۲۰ /خ۸ع۹۲ ‬
۲
۳
۱۳۷۲
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۲۸۹۴۸۲ ‬
‪ PJ۶۶۲۰ /خ۸ع۹۲ ‬
۳
۱
۱۳۷۲
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۷۳۵۸ ‬
‪ ۳۳۶۴۸۳ ‬
۲
۱
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۷۳۵۹ ‬
‪ ۳۳۶۴۸۴ ‬
۲
۲
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۸۳۶۸ ‬
‪ ۷۸۳۱۵۸ ‬
۲
۴
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh