ی‍ه‌ک‌ لاپ‍ه‌ ن‍ای‌ خ‍ال‌ و س‍ی‍ف‍ری‌ ب‍ی‌ب‍ران‍ه‌ و ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۶ - ۱۳۱۲
‏عنوان قراردادی : [ی‍ک‌ ج‍ل‍وش‌ ت‍ا ب‍ی‍ن‍ه‍ای‍ت‌ ص‍ف‍ره‍ا. ک‍ردی‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ی‍ه‌ک‌ لاپ‍ه‌ ن‍ای‌ خ‍ال‌ و س‍ی‍ف‍ری‌ ب‍ی‌ب‍ران‍ه‌ و ه‌/ ن‍وس‍راوی‌ ع‍ه‌ل‍ی‌ ش‍ه‌ ری‍ع‍ه‌ت‍ی‌؛ وه‌رگ‍ی‍ران‍ی‌ ه‍ه‌ژار
‏مشخصات نشر : م‍ه‍اب‍اد: ره‍رو، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۹
‏شابک : ‎964-6806-09-0‬۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6806-09-0‬۲۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : ی‍ک‌ ج‍ل‍وش‌ ت‍اب‍ی‍ن‍ه‍ای‍ت‌ ص‍ف‍ره‍ا. ک‍ردی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ه‌ک‍ردی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ک‍ردی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ از ف‍ارس‍ی‌
‏شناسه افزوده : ش‍رف‍ک‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ۱۳۶۹ - ۱۳۰۰. م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PIR۸۱۲۳‭/ر۸۵ی‌۵۰۳۸۷ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : /۶۲‭ش‌۴۴۴ی‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۵۲۳۹
 
   آدرس ثابت  ی‍ه‌ک‌ لاپ‍ه‌ ن‍ای‌ خ‍ال‌ و س‍ی‍ف‍ری‌ ب‍ی‌ب‍ران‍ه‌ و ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۹۸۷۲۹ ‬
‪ ۹۰۰۰ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۹۸۷۳۰ ‬
‪ ۵۷۵۰۶۸ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh