ن‍اق‍وس‌ ال‍خ‍طاط
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رس‍ائ‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ‏‫۱۳۴۷ -‏، گردآورنده
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍اق‍وس‌ ال‍خ‍طاط: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ق‍ده‍ای‍ی‌ ب‍ر س‍خ‍ن‍ان‌ ه‍اش‍م‌ آغ‍اج‍ری‌ درب‍اره‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌ اس‍لام‍ی‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ح‍م‍ی‍د رس‍ای‍ی‌، ک‍ری‍م‌ ح‍ج‍ازی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: پ‍رت‍و ولای‍ت‌‏‫، ۱۳۸۲.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۴۰۳] ص‌.‏‬ع‍ک‍س‌
‏فروست : ج‍ری‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر‏‫؛ دف‍ت‍ر پ‍ن‍ج‍م‌.‏‬
‏شابک : ‏‫۲۱۰۰۰ ری‍ال‌‏‬‏‬‏‬‏‬‏‫‭‭‬‭‭‎964-94590-0-6‬ :‏‬‏‬ ؛ ‏‫۲۱۰۰۰ ریال (چاپ اول)‏‬‏‬‏‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭‭‭‬‎The Bell decadence: a series of criticism of Hashem ‭‭‭Aghajari's sayings on protestantism in Islam‬.
‏يادداشت : چاپ اول: بهمن ۱۳۸۱.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.‏‬
‏موضوع : آغ‍اج‍ری‌، ه‍اش‍م‌، ۱۳۳۶ - ، ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : اس‍لام‌ -- ت‍ج‍دی‍د ح‍ی‍ات‌ ف‍ک‍ری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ح‍ج‍ازی‌، ک‍ری‍م‌،‏‫ ‏‫۱۳۴۶ - ‏‏‬‏‬، گردآورنده
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۲۹‏‫‬‭‭/ر۵ن‌۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۵۲۳۲
 
   آدرس ثابت  ن‍اق‍وس‌ ال‍خ‍طاط
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۶۸۸۳۶ ‬
‪ ۹۸۴۸۹۹ ‬
۴
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۸۸۳۷ ‬
‪ ۳۴۴۳۸۴ ‬
۳
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۲۷۶۸ ‬
‪ ۴۸۶۷۴۶ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۲۶۶۲۱۲ ‬
‪ ۲۱۵۸۰۱۰ ‬
۲
۱۳۸۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh