ص‍د س‍ال‌ داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۳۲ -
‏عنوان و نام پديدآور : ص‍د س‍ال‌ داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی‌ ای‍ران‌/ ح‍س‍ن‌ م‍ی‍رع‍اب‍دی‍ن‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ک‍اظم‌ ف‍ره‍ادی‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راس‍ت‌ ۲].
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: چ‍ش‍م‍ه‌‬‏‫‏‏، ۱۳۸۰‏-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۴ج‌. ‬(در دو م‍ج‍ل‍د (۱۶۰۸ ص‌))
‏فروست : ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌‏‫‏‏؛ ۵.
‏شابک : ‏‫دوره‬‬‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-6194-49-4‬‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ‏‫دوره، چاپ پنجم‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-6194-49-6 :‬ ؛ ‏‫ج.۱ و ۲‬‏‫:‏ ‫‬‭‎964-6194-77-X‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۳‬‬‏‫‬‭964-6194-78-8 :‬‬ ؛ ‏‫ج.۴‬‬‏‫‬‭964-362-141-3 :‬‬ ؛ ‏‫‏‏۹۸۰۰۰ ریال (ج.۱ و ۲، چاپ چهارم)‬‬ ؛ ‏‫ج.۱ و ۲‬، چاپ ششم‬‏‫‭978-600-229-820-1 :‬ ؛ ‏‫دوره ،‌چاپ ششم‬‏‫‭978-600-229-822-5 :‬‬ ؛ ‏‫ج.۳و۴ ، چاپ ششم‬‏‫‭978-600-229-821-8 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : ج‍ل‍د اول‌ و دوم‌ و جلد سوم و چهارم نیز در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ج‌. ۱ و ۲ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ب‍ه‍ار۱۳۸۳).
‏يادداشت : ج.۱ و ۲ (چاپ چهارم: بهار ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج.۱ و ۲ (چاپ پنجم: زمستان ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج‌. ۳ و ۴ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ب‍ه‍ار ۱۳۸۳).
‏يادداشت : ج.۳ و ۴ (چاپ چهارم: بهار ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج. ۳ و ۴ (چاپ پنجم: زمستان ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج۱-۴ (چاپ ششم : ۱۳۹۵) (فیپا).
‏موضوع : داستان‌های فارسی -- قرن ۱۳ق. -- تاریخ و نقد
‏موضوع : داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴ -- تاریخ و نقد
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۳۸۶۹‏‫‭/ع‌۲ص‌۴ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۳/۶۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۵۲۲۸
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ص‍د س‍ال‌ داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی‌ ای‍ران‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۴۳۷ ‬
‪ PIR۳۸۶۹ /ع۲ص۴ ۱۳۸۰ ‬
۳-۴
۵
۱۳۸۶
۴
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۴۳۸ ‬
‪ PIR۳۸۶۹ /ع۲ص۴ ۱۳۸۰ ‬
۱-۲
۴
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۳۶۹۶۹ ‬
‪ ۳۷۲۲۷۶ ‬
۳
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۴۲۶۱ ‬
‪ ۴۹۲۵۹۳ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۱۵۲۱ ‬
‪ ۵۶۵۵۵۱ ‬
۱-۲
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۱۵۲۲ ‬
‪ ۵۶۵۵۵۴ ‬
۳-۴
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۱۵۲۳ ‬
‪ ۵۶۵۵۵۲ ‬
۳-۴
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۳۲۷۴ ‬
‪ ۶۵۶۶۲۸ ‬
۱-۲
۲
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۳۲۷۵ ‬
‪ ۶۵۶۶۲۹ ‬
۱-۲
۳
۱۳۸۶
۴
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۸۷۰۷۹۹ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۳۸۶۹ ‏‫‭/ع‌۲ص‌۴ ۱۳۸۰ ‬
۳-۴
۳
۱۳۸۶
۴
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۷۰۸۰۰ ‬
‪ ۹۵۳۸۷۳ ‬
۳-۴
۴
۱۳۸۶
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh