وص‍ای‍ای‌ اس‍ت‍اد: وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ اس‍ت‍اد ع‍لام‍ه‌ ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۸۲ - ۱۲۹۳
‏عنوان و نام پديدآور : وص‍ای‍ای‌ اس‍ت‍اد: وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ اس‍ت‍اد ع‍لام‍ه‌ ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌/ ت‍دوی‍ن‌ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آف‍اق‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۱۲۴ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏فروست : (ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌۱)
‏شابک : ۱۰۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎ALI Asghar karbaschian. Vasaya - ye- ostad master's recommendations‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : اس‍لام‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
‏موضوع : م‍ع‍ل‍م‍ان‌ -- اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌
‏موضوع : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ای‍ران‌ -- ه‍دف‍ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‍ا
‏موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌
‏موضوع : م‍درس‍ه‌ ع‍ل‍وی‌ ، ت‍ه‍ران‌
‏شناسه افزوده : ع‍ن‍وان‌ :وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ اس‍ت‍اد ع‍لام‍ه‌ ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۳۰/۱۸‏‫‬‮‭/ک۳۶و۶ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۴۸۳۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۵۵۴۸
 
   آدرس ثابت  وص‍ای‍ای‌ اس‍ت‍اد: وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ اس‍ت‍اد ع‍لام‍ه‌ ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۴۱۴۴ ‬
‪ ۶۳-۵۴۱۴۴ ‬
۱
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۳۴۵۹ ‬
‪ ۶۳-۱۵۰۶۱۵ ‬
۶
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۸۲۱۲ ‬
‪ ۵۲۹۵۲۱ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۸۲۱۳ ‬
‪ ۲۸۶۴۱۳ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۹۵۱۳ ‬
‪ ۳۱۱۹۹۷ ‬
۴
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۹۵۱۴ ‬
‪ ۳۱۱۹۹۹ ‬
۵
۱۳۸۵
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh