در م‍ح‍ض‍ر اس‍ت‍اد: س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ اس‍ت‍اد ع‍لام‍ه‌ ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌ ب‍رای‌ پ‍دران‌ و م‍ادران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۲۹۳ - ۱۳۸۲
‏عنوان و نام پديدآور : در م‍ح‍ض‍ر اس‍ت‍اد: س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ اس‍ت‍اد ع‍لام‍ه‌ ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌ ب‍رای‌ پ‍دران‌ و م‍ادران‌ / ت‍دوی‍ن‌ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: انتشارات علامه کرباسچیان‏‫، ۱۳۸۳‏-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ج‌.؛ ۲۰x۱۲ س‌م.
‏فروست : ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌.
‏شابک : ‏‫ ‫۵۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ج‌. ۱‬‏‫:‏‫‬‭‎964-6058-88-4‬ ؛ ‏‫‎۶۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سوم)‮‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال‬‬:‏‫ج.۲، چاپ دوم‬‬‏‫ : 978-600-91460-4-8‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ج. ۳‬‬‏‫: ‭964-2519-06-2‬‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال‬‬‏‫: ج.۳، چاپ دوم‬‬‏‫ : 978-600-91460-5-5‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال‬‬‏‫: ‏‫ج. ۴‬‬‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‬‭978-600-90553-1-9‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال‬‬‏‫: ‏‫ج. ۵‬‬‬‬‏‫:‏‫‬‭978-600-90553-2-6‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال‬‬‏‫: ج.۶‬‬‏‫ : 978-600-91460-8-6‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال‬‬‏‫: ج.۷‬‬‏‫ : 978-600-91460-9-3‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال‬‬‏‫: ج.۸‬‬‏‫ : 978-600-5830-00-2‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال‬‬‏‫: ج.۹‬‬‏‫ : 978-600-5830-01-9‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال‬‬‏‫: ج.۱۰‬‬‏‫ : 978-600-5830-02-6‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ریال‬‬‬‏‫:ج.۱۱‬‬‏‫:‏‫‭978-600-5830-04-0‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ریال‬‬:‏‫ج.۱۲‬‬‏‫: ‏‫‫‭978-600-5830-05-7 ‬‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ریال‬‬:‏‫ ج.۱۳‬‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-600-5830-06-4‬‬‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ریال‬‬:‏‫ ج.۱۴‬‬‏‫: ‏‫‫‭978-600-5830-07-1‬‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ریال‬‬:‏‫ ج.۱۵‬‬‏‫: ‏‫‫‭978-600-5830-08-8‬‬‬‬
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ سوم: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۲ -۱۰: (اول ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۱۱(چاپ اول:۱۳۹۰)(فیپا).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱۲- ۱۵ ( چاپ اول: ۱۳۹۰).‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : اسلام و آموزش و پرورش
‏موضوع : تربیت اخلاقی
‏موضوع : مدرسه‌ها -- مدیریت و سازماندهی
‏موضوع : آموزش و پرورش دوران اولیه کودکی -- مشارکت والدین
‏شناسه افزوده : مرکز نشر آثار علامه کرباسچیان
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۳۰/۱۸‏‫‭/ک۳۶د۴ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۸۳۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۸۲۷۴
 
   آدرس ثابت  در م‍ح‍ض‍ر اس‍ت‍اد: س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ اس‍ت‍اد ع‍لام‍ه‌ ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌ ب‍رای‌ پ‍دران‌ و م‍ادران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۶۸۶ ‬
‪ ۶۳-۶۶۸۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۸۱۵۸ ‬
‪ ۴۷۵۱۴۸ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۸۸۱۵۹ ‬
‪ ۱۷۳۰۶۰۷ ‬
۱
۱
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۴۹۹۳۲ ‬
‪ ۱۷۳۳۴۵۳ ‬
۲
۱
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۹۹۳۳ ‬
‪ ۳۳۶۵۱۴ ‬
۲
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۸۸۴۳ ‬
‪ ۱۸۴۷۵۴ ‬
۱
۶
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۸۸۴۴ ‬
‪ ۱۸۴۷۵۶ ‬
۱
۴
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۵۹۱۳۵ ‬
‪ ۱۷۳۰۶۰۸ ‬
۳
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۹۱۳۶ ‬
‪ ۶۲۴۱۱۰ ‬
۳
۲
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۸۴۱۷ ‬
‪ ۱۰۳۰۸۴۶ ‬
۱
۷
۱۳۸۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۸۴۱۸ ‬
‪ ۱۰۳۱۱۳۶ ‬
۱
۱۲
۱۳۸۹
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۴۸۴۱۹ ‬
‪ ۱۴۶۷۹۸۰ ‬
۹
۱
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۴۸۴۲۰ ‬
‪ ۱۴۶۷۸۶۷ ‬
۹
۲
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۴۸۴۲۱ ‬
‪ ۱۴۶۷۸۶۸ ‬
۶
۷
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۴۸۴۲۲ ‬
‪ ۱۴۶۷۸۶۹ ‬
۶
۸
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۸۵۴۷ ‬
‪ ۸۹۳۹۹۳ ‬
۲
۱۰
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۸۵۴۸ ‬
‪ ۸۹۳۹۹۴ ‬
۳
۱۱
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۸۵۵۰ ‬
‪ ۸۹۳۹۹۵ ‬
۴
۱۳
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۳۴۸۵۵۱ ‬
‪ ۱۷۳۰۶۱۸ ‬
۴
۱۴
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۸۵۵۲ ‬
‪ ۸۹۳۹۸۷ ‬
۵
۱۵
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۳۴۸۵۵۳ ‬
‪ ۱۷۳۰۶۱۹ ‬
۵
۱۶
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۸۵۵۴ ‬
‪ ۸۹۳۹۹۶ ‬
۶
۱۷
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۸۵۵۵ ‬
‪ ۸۹۳۹۸۸ ‬
۶
۱۸
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۸۵۵۶ ‬
‪ ۸۹۳۹۸۹ ‬
۷
۱۹
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۳۴۸۵۵۷ ‬
‪ ۱۷۳۰۶۲۰ ‬
۷
۲۰
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۳۴۸۵۵۸ ‬
‪ ۱۷۳۰۶۲۱ ‬
۸
۲۱
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۸۵۵۹ ‬
‪ ۸۹۳۹۹۷ ‬
۸
۲۲
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۳۴۸۵۶۰ ‬
‪ ۱۷۳۰۶۱۷ ‬
۱۰
۲۳
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۸۵۶۱ ‬
‪ ۸۹۳۹۹۹ ‬
۱۰
۲۴
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۳۴۸۵۶۲ ‬
‪ ۱۷۳۰۶۱۶ ‬
۹
۲۵
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۸۵۶۳ ‬
‪ ۸۹۳۹۹۸ ‬
۹
۲۶
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۰۳۲۰ ‬
‪ ۱۳۰۸۲۴۳ ‬
۱۱
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۰۳۲۱ ‬
‪ ۱۳۰۸۲۴۲ ‬
۱
۳
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۶۰۵۴ ‬
‪ ۱۱۱۲۰۹۵ ‬
۱۵
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۶۰۵۵ ‬
‪ ۱۱۱۲۰۹۶ ‬
۱۵
۳
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۶۰۵۶ ‬
‪ ۱۱۱۲۰۹۴ ‬
۱۴
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۶۰۵۷ ‬
‪ ۱۱۱۲۰۹۳ ‬
۱۴
۳
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۶۰۵۸ ‬
‪ ۱۱۱۲۰۹۰ ‬
۱۳
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۶۰۵۹ ‬
‪ ۱۱۱۲۰۹۱ ‬
۱۳
۳
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۶۰۶۴ ‬
‪ ۱۱۱۲۰۸۹ ‬
۱۲
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۶۰۶۵ ‬
‪ ۱۱۱۲۰۹۲ ‬
۱۲
۳
۱۳۹۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh