طرح‌ م‍ن‍طق‍ه‌ آزاد ب‍ن‍در آس‍ت‍ارا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍رح‍ب‍ا، ش‍اپ‍ور، - ۱۳۳۶
‏عنوان و نام پديدآور : طرح‌ م‍ن‍طق‍ه‌ آزاد ب‍ن‍در آس‍ت‍ارا/ م‍ول‍ف‌ ش‍اپ‍ور م‍رح‍ب‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍اپ‍ور م‍رح‍ب‍ا، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۲۰۴ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ‎964-06-4871-x‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : ب‍ن‍دره‍ا و م‍ن‍اطق‌ آزاد -- ای‍ران‌ -- آس‍ت‍ارا
‏موضوع : ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ آزاد -- ای‍ران‌ -- آس‍ت‍ارا
‏موضوع : آس‍ت‍ارا -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
‏رده بندی کنگره : HF۱۴۱۸/۳‭/‮ال‍ف‌‬۹م‌۴
‏رده بندی دیویی : ۳۸۷/۱۳۰۹۵۵۲۳۶۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۷۵۰
 
   آدرس ثابت  طرح‌ م‍ن‍طق‍ه‌ آزاد ب‍ن‍در آس‍ت‍ارا
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh