"زل‍ف‌ و ش‍ان‍ه‌" در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌: " م‍ش‍اع‍ره‌"
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : "زل‍ف‌ و ش‍ان‍ه‌" در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌: " م‍ش‍اع‍ره‌"/ گ‍ردآورن‍ده‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ا، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۱۲۲ ص.
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ری‍ال‌‬‬:‏‫‬‭964-5510-74-0‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏موضوع : م‍و در ادب‍ی‍ات‌.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۴۰۵۳/م۸۳‏‫‬‭ک۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۰۰۸۳۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۵۵۷۹
 
   آدرس ثابت  "زل‍ف‌ و ش‍ان‍ه‌" در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌: " م‍ش‍اع‍ره‌"
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۵۰۴۳۰ ‬
‪ ۱۵۵۶۶۱۱ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۰۴۳۱ ‬
‪ ۵۶۶۲۴۴ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh