ب‍ازی‍گ‍ر و زن‍ش‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۱۳
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ازی‍گ‍ر و زن‍ش‌/ ع‍ل‍ی‌ ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ق‍طره‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۴
‏فروست : (ن‍ش‍ر ق‍طره‌؛ ۴۴۴. ه‍ن‍ر و ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌۱۱۷)
‏شابک : ۸۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ش‍ام‍ل‌ دو ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ "ب‍ازی‍گ‍ر وزن‍ش‌" و "آدم‌ خ‍واب‍ش‌ م‍ی‌گ‍ی‍ره‌" م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ ق‍ب‍لا ب‍ه‌ص‍ورت‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏عنوان دیگر : آدم‌ خ‍واب‍ش‌ م‍ی‌گ‍ی‍ره‌
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۲۴۳‭/ص‌۹۴آ۱۸ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۲‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ن‌۴۷۳/ی‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۵۵۵۸
 
   آدرس ثابت  ب‍ازی‍گ‍ر و زن‍ش‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۳۴۲۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۳۴۲۷ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۱۵۵۷ ‬
‪ ۲۹۶۸۷۱ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۱۵۵۸ ‬
‪ ۲۴۳۸۱۸ ‬
۱
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh