دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍اش‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍اش‍ان‌/ زی‍رن‍ظر ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍ل‍وج‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌‏‫: ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍اش‍ان‌‬‏‫‬‬، ۱۳ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج‌.‬: م‍ص‍ور(بخشی رنگی)، نقشه (بخشی رنگی)، نمودار.
‏شابک : ‏‫دوره‌‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‬‭ ‎964-422-680-1‬‬‬ ؛ ‏‫‬‬۴۵۰۰۰۰ریال‏‫‬‬:ج‌.۳‏‫ ‏‫‬: ‏‫‬‭ ‎964-422-678-X‬‬ ؛ ‏‫‬‬‬‬۴۵۰۰۰۰ریال‏‫‬‬‬:‏‫ج.۴‬‏‫ : ‏‫‬‭ ‎964-422-679-8‬ ؛ ج.۵‏‫ :‏ ‫‬‭ ‭‮‬978-600-91188-2-3‬
‏يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد سوم و چهارم، ۱۳۸۲.
‏يادداشت : ه‍ر ج‍ل‍د ع‍ن‍وان‌ و ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ خ‍اص‌ خ‍ود را دارد.
‏يادداشت : ج.۵(چاپ اول : ۱۳۹۳)(فیپا).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏مندرجات : ج.۳ . آریاییان، مردم کاشی، امرد، پارس و دیگر ایرانیان دفتر یکم.-ج.۴.آریاییان، مردم کاشی، امرد، پارس و دیگر ایرانیان دفتر دوم.-ج.۵. کاشانیان نامدار به روایت آلبومخانه کاخ گلستان/ محمدحسن سمسار، مهشید جعفری؛ پژوهشگران همکار فاطمه سرائیان، سیف‌الله امینیان،سیدمحمود سادات‌بیدگلی؛ مدیر پروژه و سرویراستار علی میرزایی؛ مترجم نرگس انتخابی.
‏موضوع : کاشان -- دایره‌المعارف‌ها
‏شناسه افزوده : م‍ح‍ل‍وج‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۶ -
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۲۱۱۵‭‬ ‭/‮الف‬۵۳‏‫‬‭د۲ ۱۳۰۰‌ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۹۳۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۸۳-۱۹۳۲‬
 
   آدرس ثابت  دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍اش‍ان‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۳۲۹ ‬
‪ DSR۲۱۱۵/الف۵۳ د۲ ۱۳۰۰ی ‬
۴
۲
۱۳۸۳
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۳۳۰ ‬
‪ DSR۲۱۱۵ /الف۵۳م۷ ۱۳۸۳ ‬
۳
۲
۱۳۸۳
۲
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۶۶۲ ‬
‪ DSR۲۱۱۵/الف۵۳ د۲ ۱۳۰۰ی ‬
۳
۳
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۶۶۳ ‬
‪ DSR۲۱۱۵/الف۵۳ د۲ ۱۳۰۰ی ‬
۴
۳
۱۳۸۳
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۷۵۷۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۷۵۷۳ ‬
۴
۳
۱۳۸۲
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۲۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۶۲۹ ‬
۳
۵
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۱۶۱۱ ‬
‪ ۳۰۰۷۰۳ ‬
۴
۱
۱۳۸۲
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۷۱۶۱۲ ‬
‪ ‏‫DSR۲۱۱۵‭‬‭/‮الف‬۵۳ ‏‫‬‭د۲ ۱۳۰۰‌ی ‬
۴
۱
۱۳۸۲
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۱۶۱۳ ‬
‪ ۵۲۸۴۶۵ ‬
۳
۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۷۱۶۱۴ ‬
‪ ‏‫DSR۲۱۱۵‭‬‭/‮الف‬۵۳ ‏‫‬‭د۲ ۱۳۰۰‌ی ‬
۳
۵
۱۳۸۲
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۸۶۰۶۱ ‬
‪ ۲۱۵۳۱۵۵ ‬
۴
۵
۱۳۸۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۸۶۰۶۲ ‬
‪ ۲۱۵۳۱۵۱‬‬ ‬
۳
۴
۱۳۸۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۶۷۰۰۰ ‬
‪ ۱۴۸۷۷۱۰ ‬
۶
۱۳۸۵
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۲۶۷۵۹۶ ‬
‪ ‏‫DSR۲۱۱۵‭‬‭/‮الف‬۵۳ ‏‫‬‭د۲ ۱۳۰۰‌ی ‬
۷
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۵۷۴۶۵ ‬
‪ ۲۰۰۳۰۵ ‬
۵
۱
۱۳۹۳
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۵۵۷۴۶۶ ‬
‪ ‏‫DSR۲۱۱۵‭‬‭/‮الف‬۵۳ ‏‫‬‭د۲ ۱۳۰۰‌ی ‬
۵
۲
۱۳۹۳
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh