ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اک‍ب‍رزاده‌، ن‍س‍ری‍ن‌، ‏‫۱۳۲۶ -‏، گردآورنده، مترجم
‏عنوان و نام پديدآور : ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍س‍ری‍ن‌ اک‍ب‍رزاده‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ف‍اراب‍ی‌‏‫، ۱۳۸۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ه‍، ۱۲۳ ص‌.‬: م‍ص‍ور.
‏شابک : ۹۰۰۰ری‍ال‌: ‏‫‭‎964-5608-83-x‬
‏يادداشت : ‏‫ص.ع. به انگلیسی: Nasrin Akbarzadeh. Emotional intelligence: Salovey and others riews‭.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌: دی‍گ‍اه‌ س‍ال‍وی‌ و دی‍گ‍ران‌.
‏عنوان روی جلد : ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌: دی‍گ‍اه‌ س‍ال‍وی‌ و دی‍گ‍ران‌.
‏موضوع : هوش هیجانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BF۵۷۶‏‫‭/‮الف‬۷ھ۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۵۲/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۴۸۵
 
   آدرس ثابت  ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۸۵ ‬
‪ BF۵۷۶ /الف۷ه۹ ۱۳۸۳ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۸۹۶۳ ‬
‪ ۴۹۵۱۰۴ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۸۹۶۴ ‬
‪ ۴۹۵۱۰۳ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh