پ‍زش‍ک‌ و م‍لاح‍ظات‌ اخ‍لاق‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اردشیر لاریجانی، باقر، ‏‫۱۳۴۰ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍زش‍ک‌ و م‍لاح‍ظات‌ اخ‍لاق‍ی‌ / م‍ول‍ف‌ ب‍اق‍ر لاری‍ج‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ب‍رای‌ ف‍ردا‏‫ ، ۱۳۸۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج‌.‬
‏شابک : ‏‫دوره‌‬‬‬:‏ ‫‬‫‬‭‎964-8169-20-9 ‬‬ ؛ ‏‫۱۹۷۰۰ ریال‬‬‬‏‫ : ج‌.۱‬‬‬‬‏‫:‏‫‬‭‎964-8169-23-3‬‬‬ ؛ ‏‫۱۹۷۰۰ ریال‬‬‬‏‫ : ج.۲‬‬‏‫:‏‫‬‭‎964-8169-24-1‬‬‬ ؛ ‏‫۳۹۷۰۰ ریال‬‬‬‏‫ : ج.۱‬‬‏‫‬‭978-964-8169-23-2:‬ ؛ ‏‫۳۹۷۰۰ ریال‬‬‏‫ : ج.۲‬‬‏‫‬‭978-964-8169-24-9:‬
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ دوم : ? ۱۳۸).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ دوم : ؟ ۱۳۸).
‏يادداشت : کتاب حاضر قبلا به صورت تک‌جلدی منتشر شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱. م‍روری‌ ب‍ر م‍ب‍ان‍ی‌ اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌.-م‍وارد ک‍ارب‍ردی‌.
‏موضوع : اخلاق پزشکی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭‭‬‬‬‭‭‬‭‬‭‬‭‬R۷۲۴‏‫‬‭‭/‮الف‬۴پ‌۴ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۷۴/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۳۹۸
 
   آدرس ثابت  پ‍زش‍ک‌ و م‍لاح‍ظات‌ اخ‍لاق‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۸۸۳۸ ‬
‪ ۶۳-۹۹۳۸۹ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۸۸۳۹ ‬
‪ ۶۳-۹۹۳۹۰ ‬
۲
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۴۲۱۸۸ ‬
‪ ۷۳۹۰۹۷ ‬
۲
۱
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۴۲۱۸۹ ‬
‪ ۷۳۹۲۸۴ ‬
۲
۲
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۴۲۱۹۰ ‬
‪ ۷۳۹۲۸۳ ‬
۱
۳
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۴۲۱۹۱ ‬
‪ ۷۳۹۰۹۸ ‬
۱
۴
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۸۱۲۸۲ ‬
‪ ۱۶۴۸۰۴۳ ‬
۲
۵
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۸۱۲۸۳ ‬
‪ ۱۶۴۸۰۴۴ ‬
۱
۶
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۰۷۷۰۱ ‬
‪ ۱۷۴۶۸۷۲ ‬
۱
۲
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh